nieuws

Zendelingen vangen bot bij NHG

Financiële planning 1626

Zendelingen vangen bot bij NHG

Een Dordts echtpaar heeft vergeefs een beroep gedaan op de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, uitvoerder van de NHG, weigerde de restschuld kwijt te schelden omdat het echtpaar niet ‘te goeder trouw’ was geweest. De man en de vrouw hadden er zelf voor gekozen om vrijwilligerswerk te gaan doen in Zuid-Amerika en hun woning te verhuren. Dat ze daardoor uiteindelijk in de problemen raakten, is aan henzelf te wijten. Daar is de NHG-pot niet voor bedoeld, vindt ook de Raad van State, waar de zaak uiteindelijk in hoger beroep belandde.

Het echtpaar koopt in 2005 een huis en sluit daarvoor een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Twee jaar na aanschaf van het huis gaat het echtpaar als zendelingen vrijwilligerswerk doen en verhuist daarvoor naar Colombia en later naar Peru. De woning wordt ondertussen verhuurd. Obvion heeft de verhuur tot dan toe door de vingers gezien, maar er geen toestemming voor gegeven en laat het stel weten dat de huurovereenkomst moet worden beëindigd. Het stel heeft dit gedaan, wat zorgde voor lagere huurinkomsten en een betalingsachterstand bij Obvion.

Verlies
Het stel heeft de woning eind 2014 met verlies verkocht. Obvion heeft het bedrag gedeclareerd bij Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). De stichting laat de schuld echter staan, omdat “het echtpaar bij het ontstaan van het niet kunnen terugbetalen niet te goeder trouw was.” Het aangaan van dubbele woonlasten is de oorzaak van het verlies, oordeelt de stichting, en “dat dient voor rekening van het stel te blijven, omdat zij die keuze hebben gemaakt.”

In beroep
Het Dordtse echtpaar is het er niet mee eens, gaat in beroep en voert aan dat zij wel degelijk te goeder trouw waren, omdat zij tussen 2005 en 2012 aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan. De betalingsachterstand is volgens het koppel ontstaan nadat Obvion eenzijdig de voorwaarden had gewijzigd. Het stel wilde de woning in Nederland als pensioenvoorziening aanhouden en daarom langdurig verhuren, om op die manier de hypotheek te kunnen betalen. De Raad van State vindt dat het stel hun zaken met Obvion beter had moeten regelen en de gemaakte afspraken schriftelijk had moeten vastleggen. “De hieruit voortkomende problemen zijn het gevolg van eigen keuzes van het echtpaar. Om die reden voldoen zij niet aan het te goeder trouw-criterium en kan het verlies niet voor rekening van Stichting WEW worden gebracht.”

Kwijtschelding
Het stel betoogt als laatste nog dat hen geen schuld treft aan het verlies, omdat de achterstanden in hun ogen pas ontstonden nadat zij van Obvion de woning op een andere wijze moesten verhuren. “Bovendien heeft Obvion WEW onjuist en onvolledig geïnformeerd over de achtergronden en de actuele situatie”, meent het echtpaar. Het betoog van het echtpaar faalt en de Raad van State stelt dat WEW alleen restschulden van NHG-deelnemers kwijtscheldt die aan de voorwaarden voldoen. Dat is niet het geval, oordeelt de Raad van State, waardoor de Dordtenaren dus niet in aanmerking komen voor kwijtschelding van de restschuld.

Reageer op dit artikel