nieuws

Rabobank handhaaft marktaandeel in hypotheekland

Financiële planning 1355

Rabobank handhaaft marktaandeel in hypotheekland

Rabobank bedient net als in het eerste helft van 2015 nog altijd 19,7% van de Nederlandse hypotheekmarkt. Dit blijkt uit de halfjaarcijfers die de coöperatieve bank presenteerde. Wel is er binnen dit marktaandeel een verschuiving te zien ten gunste van de eigen kantoren, waar Obvion haar marktaandeel zag afnemen.

Rabobank profiteerde naar eigen zeggen van het herstel op de Nederlandse woningmarkt maar constateert nog wel dat er grote regionale verschillen zijn. “Het aantal transacties en de woningprijzen stegen aanvankelijk het snelst in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, maar andere regio’s haken daarbij aan, een duidelijk signaal van doorzettend herstel door heel Nederland.”

Aanscherping hypotheekregels tempert groei
Volgens Rabo is de groei te danken aan een hoger consumentenvertrouwen, “historisch lage hypotheekrente” en het economische herstel. Wel hebben de onderwaterproblematiek en het aanscherpen van de hypotheekregels de groei enigszins getemperd zo stelt de bank.
Het marktaandeel van de lokale Rabobanken steeg naar 16.6% ( was 15.5% in de zelfde periode vorig jaar) waar het marktaandeel van Obvion de omgekeerde weg bewandelde: 3,1% nu, 4,2% in het eerste half jaar van 2015. Rabo geeft hierbij aan dat de druk op de marktaandelen wordt veroorzaakt door het groeiende aandeel van verzekeraars en pensioenfondsen op de hypotheekmarkt.

Extra aflossingen en verkoop aan Vivat
De totale hypotheekportefeuille van Rabo daalde met 1% tot 199,4 mrd door extra aflossingen en de verkoop van een deel van de portefeuille. De coöperatieve bank wil in reactie op de oplopende kapitaaleisen zelf minder hypotheken op de balans aanhouden en verkocht daarom onder meer in maart voor € 1 mrd aan hypotheken aan Vivat.

10% heeft LTV boven de 100%
Van hypotheken die Rabo heeft uitstaan, is 21,4% gesloten met NHG. Het aandeel aflossingsvrije hypotheken daalde verder van 23,9 naar 23,6%. De gewogen gemiddelde LTV voor de hypotheekportefeuille daalde van 73 naar 71%, voornamelijk door de toegenomen waarde van de bestaande woningen. Ongeveer 10% (13% in 2015), exclusief de NHG hypotheken, van de portefeuille betreft hypotheken met een LTV-ratio hoger dan 100%.

Reageer op dit artikel