nieuws

Fors minder huizen onder water

Financiële planning 2986

Fors minder huizen onder water

De aantrekkende koopwoningmarkt zorgt ervoor dat het aantal huishoudens met een (potentiële) restschuld met rasse schreden afneemt. Dit blijkt uit de studie ‘Restschulden: de crisis voorbij’ van de Amsterdam School of Real Estate (ASRE). Volgens hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn werkt een versnelling of verdieping van de huidig hervormingen op de woningmarkt contraproductief.

Uit het onderzoek blijkt dat in 2014 ruim 1 miljoen huishoudens in Nederland bij de verkoop van hun woning nog geconfronteerd zouden worden met een restschuld. Op dit moment is dat aantal volgens makelaarvereniging NVM geslonken tot om en nabij de 800.000 huishoudens.Volgens de NVM zal een voortzetting van de huidige prijsontwikkeling de komende jaren zorgen voor een flinke verdere daling van het aantal huizen dat onder water staat. Recente hervormingen op de woningmarkt dragen daar volgens de makelaarsvereniging voor een belangrijk deel aan bij. “Door de verplichte aflossing en het terugbrengen van de loan-to-value raken de woningen van nieuwe eigenaar-bewoners zelfs bij dalende prijzen niet snel meer onder water”, zegt NVM-woordvoerder Roeland Kimman.

Verdere versobering geen goed idee
Een verdere verlaging van de loan-to-value, zoals De Nederlandsche Bank wil, is volgens de NVM en ASRE echter geen goed idee. “De discussie over een versnelling of verdieping van de huidige hervormingen op de woningmarkt heeft onvoldoende oog voor de consequenties op de korte termijn. Huishoudens hebben te weinig opties om verdere versobering van kredietverstrekking adequaat op te vangen”, stelt Johan Conijn, aan de ASRE verbonden als bijzonder hoogleraar Woningmarkt en één van de auteurs van het rapport.

Voornamelijk jongeren
Voornamelijk jongere huishoudens kampen met restschuld Uit het ASRE-onderzoek blijkt verder dat aan het profiel van de gemiddelde eigenaar/bewoner met een potentiële restschuld de afgelopen jaren weinig tot niets veranderd is. Het gaat voornamelijk om jongere huishoudens, die een woning hebben gekocht tussen 2000 en 2008. Er bestaan bij de restschuldproblematiek geen grote regionale verschillen. Ondanks de grote verschillen in prijsontwikkeling en transacties op de Nederlandse woningmarkt, blijkt de restschuldproblematiek een landelijk fenomeen.

Reageer op dit artikel