nieuws

Executieveiling? Wachten voortaan verplicht

Financiële planning 2344

Executieveiling? Wachten voortaan verplicht

De nieuwe Europese hypotheekregels (Mortage Credit Directive) die per 14 juli in Nederland van kracht zijn geworden, zijn ook van invloed op executieverkopen. Geldverstrekkers zijn voortaan wettelijk verplicht om twee maanden te wachten voordat ze een executieveiling mogen aanzeggen. Dit stellen Irene Visser en Kirsten Prick namens advocatenfirma Buren Legal.

De nieuwe Europese hypotheekregels gelden in de eerste plaats voor de informatieverstrekking bij kredietaanvragen en de wijze waarop de hypotheek tot stand komt. Volgens Visser en Prick, beiden werkzaam bij de notariële vastgoedafdeling van Buren Legal, heeft de nieuwe wetgeving ook gevolgen voor de veilingpraktijk. Weliswaar hanteren de meeste geldverstrekkers volgens de auteurs al op grond van interne regels een wachttijd, maar nu zijn ze echt wettelijk verplicht om twee maanden te wachten vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is geworden voor tot een executieveiling kan worden overgegaan.

Uitzondering op wachttermijn
Visser: “ De opeisbaarheid is bepaald in de overeenkomst, hypotheekakte en/of algemene voorwaarden. Behalve bij een betalingsachterstand is een lening ook vaak opeisbaar bij beslag, faillissement, overlijden en waardedaling. Als de schuldenaar dan in verzuim is om lening terug te betalen, kan worden geëxecuteerd.” Er is volgens haar één uitzondering op de nu wettelijk verplichte wachttermijn: als van de kredietverstrekker niet kan worden verlangd dat hij persoonlijk contact opneemt met de schuldenaar. Bijvoorbeeld omdat deze onvindbaar is of er al een beslag op de woning is gelegd.

Vervroegd aflossen
Volgens Prick en Visser is het verder ook bij executieveilingen de vraag wat kredietverstrekkers als schadevergoeding mogen eisen voor het niet-nakomen van de verplichtingen uit de kredietovereenkomst. De auteurs zien een overeenkomst met de discussie over de boeterente voor vervroegd aflossen. Deze mag op grond van de nieuwe Europese hypotheekregels alleen nog maar bestaan uit een vergoeding voor het financiële nadeel dat de bank ondervindt.
De vraag is volgens Visser wat hier precies onder mag worden verstaan. “Verkoopverlies, kosten executie die voor rekening bank komen en wellicht ook misgelopen rente. Dit zal de rechtspraak uit moeten wijzen.”

Reageer op dit artikel