nieuws

Conservatrix zoekt nieuwe aandeelhouder

Financiële planning 5310

Conservatrix zoekt nieuwe aandeelhouder

De in problemen verkerende levensverzekeraar Conservatrix is naarstig op zoek naar een partij die het bedrijf wil overnemen. De maatschappij uit Baarn, die sinds eind 2014 geen verzekeringen meer verkoopt, boekte vorig jaar voor het eerst in jaren weer winst en is bezig met een stevige reorganisatie. De solvabiliteit is nog altijd ver onder het vereiste minimum, zo blijkt uit het jaarverslag.

De brutopremieomzet van Conservatrix is in 2015 vanwege de gestaakte verkoop ingezakt naar € 47,6 (115,6) mln. De nettowinst is uitgekomen op € 30,7 mln; voorgaande jaren was er telkens verlies geboekt. In 2014 bleef onderaan de streep een negatief saldo van € 71 mln over doordat een forse toevoeging (€ 200 mln) werd gedaan aan de voorzieningen.
Conservatrix boekte jaren achtereen sterke omzetgroei, vooral dankzij de verkoop van koopsompolissen als direct ingaande lijfrentes. Daarmee werden tegen eenmalige premies direct uitkeringsverplichtingen aangegaan. Tussen 2009 en 2014 verdubbelde de omzet; in 2014 zelf plusten de premie-inkomsten nog eens 27%. De sterke omzetgroei zorgde tegelijk voor een sterk toenemende vereiste solvabiliteit: die groeide van nog geen € 10 mln eind 2011 naar bijna € 25 mln eind 2014. Het totaal aanwezige eigen vermogen (€ 23 mln eind 2011) steeg, ondanks oplopende toevoegingen aan de uitkeringsreserves, niet mee en belandde in 2014 voor ruim € 18 mln in het rood. Dat leidde tot een productiestop en – naar verluidt – tot een ruzie over de vereiste kapitaalbuffers met toezichthouder DNB, die een stille curator zou hebben aangesteld.

Personeel ontslagen
De vermogenspositie is vorig jaar weer boven nul uitgekomen, maar met € 3 mln in kas komt Conservatrix nog maar aan 13% van de wettelijk vereiste solvabiliteit, terwijl levensverzekeraars doorgaans een minimum aanhouden van rond de 130%. De directie zelf houdt overigens 200% aan als richtlijn. Ondder de Solvency II-richtlijnen is de solvabiliteit volgens Conservatrix 26%.
In 2014 is een kapitaalinjectie gedaan door de aandeelhoudende familie Henny en het beleggingsbeleid is in defensieve zin aangepast: minder beleggingen in aandelen en afbouwen van renterisico’s. Begin december is een volledige productiestop doorgevoerd en in 2015 is gesneden in het personeelsbestand. De commerciële afdeling en het aantal externe medewerkers zijn eind 2014 al ingekrompen, vorig jaar zijn ook bij de uitvoerende afdelingen werknemers verdwenen. Aan de ICT-kant staan nog ontslagrondes gepland. In totaal is het aantal werknemers vorig jaar gedaald van 85 naar 51.

Besprekingen gestart
Maar die maatregelen hebben nog niet voldoende effect gehad. “De directie heeft mede gelet op het kapitaalbeleid geconcludeerd dat er geen maatregelen meer kunnen worden genomen om op eigen kracht en op de korte termijn voldoende solvabel te worden.” Daarom is ervoor gekozen de activiteiten geleidelijk af te bouwen. “In samenwerking met de RvC en de aandeelhouder voerde de directie maatregelen uit om haar verplichtingen richting haar klanten na te kunnen komen. Om de belangen van de polishouders voor de lange termijn duurzaam te beschermen zoekt de directie naar een geschikte partij voor de overname van de aandelen van de vennootschap, de overname van portefeuilles of het betrekken van een externe aandeelhouder”, zo schrijft de directie in het jaarverslag. “Geconcludeerd is dat de overname van de aandelen door een externe partij de belangen van de verzekeringnemers op de lange termijn het beste beschermt. In het eerste kwartaal 2015 zijn besprekingen gestart met derden voor overname van de aandelen in de vennootschap.”

Groepshoofd verhuisd
De Conservatrix Groep, waaronder naast de levensverzekeraar ook uitvaartverzekeraars Nuvema en Hooghenraedt vallen, is overigens statutait verhuisd naar Luxemburg. Een eventuele overname zou alleen de levenmaatschappij betreffen: “Gelet op mogelijke toekomstige ontwikkelingen wordt onderzocht wat de consequenties zijn van een eventuele ontvlechting van Conservatrix Groep. De voorlopige conclusie van dit onderzoek lijkt dat de gevolgen beperkt zijn (zowel in organisatorisch, economisch als financieel opzicht) en geen belemmering zullen vormen voor het kunnen continueren van Conservatrix als zelfstandige onderneming.” Bij de fiscus ligt een verzoek om de verzekeringsgroep belastingtechnisch voort te zetten zonder de verhuisde groepsmaatschappij en met Nuvema als groepshoofd.

Reageer op dit artikel