nieuws

AFM: Goedhart functioneert nu als kredietbemiddelaar

Financiële planning 9339

AFM: Goedhart functioneert nu als kredietbemiddelaar

De AFM stelt zich vooralsnog op het standpunt dat het werk dat Rob Goedhart van Stichting Geldbelangen verricht voor klanten van Interbank, zich kwalificeert als kredietbemiddeling. Daarmee reageert de toezichthouder op een blog van Goedhart waarin hij aangeeft dat hij -en andere hulpverleners- hun werk niet meer kunnen doen als ze daarvoor een Wft-vergunning nodig hebben. Volgens de AFM voorziet de Wft al in uitzonderingen voor beroepsgroepen die incidenteel consumenten helpen met hun krediet.

Dat Goedhart de discussie over zijn rolomschrijving naar buiten heeft gebracht, verbaast de AFM volgens woordvoerder Nicole Reijnen. “We hebben op zijn initiatief al twee keer een gesprek met hem gehad en hopen die gesprekken nog een vervolg te geven.”

Reijnen bevestigt Goedharts’ vrees dat de AFM zijn werk voor klanten van Interbank vooralsnog ziet als kredietbemiddeling en daarmee een Wft-vergunning zou moeten hebben. “Iemand die in bredere zin consumenten adviseert over het oversluiten van hun krediet valt op het eerste gezicht onder de Wft, maar daar zijn we dus nog over in gesprek met Goedhart.”

Goedkopere variant
Goedhart’s Stichting Geldbelangen helpt al enkele maanden tientallen klanten van Interbank met het omzetten van hun peperdure doorlopende krediet met rentepercentages tot wel 14% naar een goedkopere variant. Daarvoor vraagt hij € 25 bij inschrijving van de casus en € 225 bij een succesvolle omzetting van het dure krediet.

Goedhart: “Omdat veel mensen in zo’n penibele situatie zitten dat € 225 nog teveel is, was in eerste instantie mijn idee om het krediet bij de omzetting te verhogen met een zelfde bedrag zodat klanten mij op die manier konden betalen. Dat plan heb ik zelf al laten varen omdat het voor verwarring over mijn rol zorgde. Consumenten betalen mij nu rechtstreeks zelf, desnoods via kleine incasso’s.”

Stempel van kredietbemiddelaar is onjuist
Goedhart stelt zich op het standpunt dat hij niet in kredietbemiddeling doet. “Als iemand of een instelling een consument helpt met zijn krediet, waarbij weliswaar er een nieuwe overeenkomst komt, het obligo echter niet hoger wordt en de totaalkosten niet méér worden is er dan sprake van kredietbemiddeling? Op die vraag is nog geen antwoord gegeven, dus de stelling dat wij als kredietbemiddelaar worden bestempeld is onjuist.”

Onafhankelijke rol
Mocht de AFM hem definitief in het hokje van de bemiddelaars plaatsen dan houdt zijn werk voor de Interbankklanten op. Goedhart voelt er niets voor om een echte bemiddelaar met Wft-vergunning te worden. “Ik heb bewust voor deze positie gekozen om mijn onafhankelijke rol te kunnen blijven spelen en niet zelf onderdeel te worden van de discussies over de financiële sector.”

Niet direct vergunningplichtig
Buiten dat vreest Goedhart ook voor de positie van organisaties als het Leger des Heils en andere partijen die consumenten helpen met kredietproblemen. Die zouden dan ook onder de Wft vallen. Volgens Reijnen is daarvan geen sprake. “Als je incidenteel iemand helpt bij het aanpassen van een krediet ben je niet direct vergunningplichtig. Neem bijvoorbeeld een advocaat of een schulphulpverlener die een afspraak maakt met de bank voor een cliënt. Daarvoor kent de wet al allerlei vrijstellingen.”

Getergd
Goedhart reageert hierop getergd. “Waarom merk ik er dan niets van dat de AFM met ons in de richting van die vrijstellingen mee wil denken?” Hij hoopt dat het gezond verstand bij de AFM zegeviert. “Niet per se voor mij. Maar voor de consument in het algemeen. Juist vanwege deze houding van de AFM heb ik de kwestie publiek gemaakt”.

Reageer op dit artikel