nieuws

Aanvragen Starterslening nemen toe

Financiële planning 1355

Het aantal aanvragen voor de Starterslening zit in de lift. In het tweede kwartaal van 2016 zijn er 1.200 aanvragen ontvangen door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, 18% meer dan in de eerste drie maanden van dit jaar. Dat blijkt uit de Monitor Koopwoningmarkt.

De Monitor Koopwoningmarkt is een samenwerkingsverband tussen BKR, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hypotheken Data Netwerk, Nederlandse Vereniging van Makelaars, Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen en Vereniging Eigen Huis. Het rapport wordt gepubliceerd door het Expertisecentrum Woningwaarde van het OTB, onderdeel van de Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft.

Geen stimuleringsbijdrage
Het aantal aangevraagde en toegekende Startersleningen ligt wel lager dan vorig jaar, zo meldt het Stimuleringsfonds. “Dat is een direct gevolg van het wegvallen van de stimuleringsbijdrage van het Rijk. Startersfondsen van gemeenten zijn hierdoor sneller uitgeput en een aantal gemeenten is gestopt met het verstrekken van de Starterslening. Daar staat tegenover dat een aantal gemeenten heeft besloten de Starterslening juist wél weer aan te bieden.”

Leningen minder hoog
In 2012 was 60% van de toegekende Startersleningen nog hoger dan € 30.000, in het eerste half jaar van 2016 schommelt dit aandeel rond de 25%. Dit is volgens het Stimuleringsfonds voornamelijk het gevolg van het verlagen van de maximale bijdrage door een aantal gemeenten, na het wegvallen van de rijksbijdrage. “Bovendien bedraagt de maximale starterslening 20% van de verwervingskosten voor woningen tot maximaal de grens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Door de daling van de NHG-grens en de nog relatief lage woningprijzen worden er minder hoge Startersleningen verstrekt.”

Vraagdruk vermindert niet
Uit de Monitor Koopwoningmarkt blijkt verder dat de druk op de markt van bestaande koopwoningen in steeds meer regio’s verder oploopt. Het aantal transacties groeit en de verkoopprijzen stijgen. Een stagnatie op de nieuwbouwmarkt zorgt ervoor dat de vraagdruk nog niet vermindert.

Reageer op dit artikel