nieuws

Odin bundelt zestig tegenwerpingen verzekeraars in ‘claimagram’

Financiële planning 1297

Odin bundelt zestig tegenwerpingen verzekeraars in ‘claimagram’

Stichting Odin komt met een nieuwe claimprocedure voor woekerpolisgedupeerden. De basis daarvoor is het door Odin ontwikkelde ‘claimagram’ waarin Kifiduitspraken, gerechtelijke uitspraken, ruim 60 door verzekeraars gebruikte tegenargumenten, bekende en nieuwe productgebreken en relevant onderzoek zijn samengebracht, geanalyseerd en vergeleken. Claimexperts die bij Odin zijn aangesloten kunnen de informatie gebruiken om hun zaak kracht bij te zetten.

Jeffrey Leichel, voorzitter van Stichting Odin zegt: “In de laatste jaren zijn veel nieuwe feiten boven water gehaald, is er meer jurisprudentie gekomen en heeft het Kifid toegezegd consumenten beter te gaan begeleiden. Deze nieuwe procedure sluit daar op aan.”

Claimagram
De basis voor de nieuwe claimprocedure is het door de Stichting ontwikkelde claimagram. Hierin zijn tientallen Kifiduitspraken, relevante gerechtelijke uitspraken, ruim 60 door verzekeraars gebruikte tegenargumenten, bekende en nieuwe productgebreken en journalistiek en wetenschappelijk onderzoek samengebracht, geanalyseerd en vergeleken.

Tegenwerpingen
Leichel zegt verrast te zijn door de ‘enorme lijst’ verzamelde tegenwerpingen van verzekeraars. “Uitspraken als: ‘beleggingsverzekeringen zijn niet aan te merken als een risicovol product’ en ‘als de kosten niet mochten, waren ze in ieder geval redelijk’ of ‘de informatieplicht rust volgens de wet op de tussenpersoon, niet op de verzekeraar’, geven aan hoe ver verzekeraars gaan om onder hun aansprakelijkheid uit te komen. Er zijn zelfs verzekeraars die aanvoeren dat de kosten in de polis niet relevant zijn omdat de consument het product door de fiscale voordelen toch wel had aangeschaft.”

Technische details
Odin signaleert ook dat het Kifid enkele claims heeft afgewezen, bijvoorbeeld omdat de klant onvoldoende duidelijk had gemaakt wat de schade was, of omdat de dossieropbouw hiaten vertoonde. “Op technische details ontloopt de verzekeraar schadevergoeding. De stichting hoopt met haar nieuwe claimprocedure ook dit soort onterechte uitkomsten sterk terug te dringen.”

Reageer op dit artikel