nieuws

NVHP: ‘Funder hypotheek hoort bekend te zijn’

Financiële planning 4636

NVHP: ‘Funder hypotheek hoort bekend te zijn’

In hoog tempo betreden nieuwe geldverstrekkers de Nederlandse hypotheekmarkt. Evert Creemers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP), vindt het toenemende aantal hypotheekverstrekkers in het voordeel van de consument, maar men moet niet geheimzinnig doen over de funders.

“De funder dient bekend te zijn”, zegt Creemers in de NVPH-nieuwsbrief van vandaag. “Wij zijn van oordeel dat het introduceren van een nieuwe hypotheekverstrekker, waarbij als beleid wordt gevoerd dat de funder geheim blijft, niet in het belang is van de consument. Daarnaast zou het Erkend Hypothecair Planners moeten nopen om extra aandacht te besteden aan de motivatie waarom juist déze geldverstrekker geadviseerd zou moeten worden.”

Verbreding aanbod
De NVHP laat ook weten dat uitbreiding van het aantal geldverstrekkers, die actief zijn in Nederland, in het belang van de consument is. Creemers: “Zo is er borging van voldoende mate van concurrentie op voorwaarden en tarieven. Maar men wordt ook gestimuleerd innovatief over acceptatieprocessen na te denken. Daarnaast zorgt het toenemende aantal hypotheekverstrekkers ook voor ruimere mogelijkheden voor beter maatwerk.”

Advies en identiteit
De wettelijke adviesregels, zoals omschreven in artikel 4:23 Wft, betreffen volgens Creemers niet alleen de specificaties van de aanbevolen hypotheekconstructie, maar ook de identiteit van de geldverstrekker. “Het impliceert dat de financieel adviseur die een bepaalde geldverstrekker adviseert, deze keuze gemotiveerd moet doen en de onderbouwing van deze keuze dient te archiveren.” Daarnaast is de NVHP van mening dat de adviseur die een bepaalde geldverstrekker adviseert ook civielrechtelijk moeten kunnen onderbouwen waarom hij voor een bepaalde hypotheek van een bepaalde geldverstrekker kiest.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is nog niet in de gelegenheid geweest om te reageren.

Reageer op dit artikel