nieuws

Nieuwe hypotheekregels: huizenkoper beter beschermd

Financiële planning 10470

Nieuwe hypotheekregels: huizenkoper beter beschermd

Potentiële huizenkopers worden vanaf vandaag beter beschermd met de invoering van nieuwe hypotheekregels. Hypotheekverstrekkers moeten consumenten die een hypotheek willen een informatieblad geven dat er overal in de EU hetzelfde uitziet. Verder moeten hypotheekverstrekkers het jaarlijkse kostenpercentage bij de hypotheek melden. Consumenten kunnen hierdoor ook buitenlandse hypotheken beter vergelijken.

De offerte onder voorwaarden verdwijnt. Als een hypotheekverstrekker na het verstrekken van het informatieblad een aanbod doet, is dat definitief en bindend. Het kan alleen nog in het voordeel van de consument worden gewijzigd. Die heeft 14 dagen bedenktijd bij het aanbod.

Vergoeding
Volgens het ministerie van Financiën mag een bank nog steeds een vergoeding eisen voor het vervroegd aflossen van de hypotheek, maar die vergoeding mag niet hoger zijn dan het financiële nadeel dat de bank ondervindt door de vervroegde aflossing. Het gaat dan meestal om gemiste rentebetalingen; winstderving mag niet worden meegerekend. Ook wordt de modelmatige taxatie van de waarde van een huis vaker mogelijk. Een huizenkoper is dan waarschijnlijk minder kosten kwijt voor taxatie. De modelmatige taxatie houdt in dat bij het sluiten van de hypotheek de waarde van de woning wordt gebaseerd op de WOZ-waarde of een andere betrouwbare modelmatige taxatie. Enige voorwaarde hierbij is dat de hoogte van de hypotheek niet meer is dan 90% van de op die manier vastgestelde waarde van de woning.

Eigen wetgeving
Met de nieuwe hypotheekregels zet Nederland een in 2014 aangenomen Europese hypothekenrichtlijn om in eigen wetgeving. De richtlijn moet leiden tot een hoog en gelijkwaardig niveau van consumentenbescherming in de Europese Unie en tot een goed functionerende interne markt voor hypotheken met meer onderlinge concurrentie.

Reageer op dit artikel