nieuws

Lakeman dagvaardt Deutsche Bank wegens rentederivaten

Financiële planning 1078

Lakeman dagvaardt Deutsche Bank wegens rentederivaten

Stichting Swapschade gaat Deutsche Bank (DB) dagvaarden. Voorzitter Pieter Lakeman bereidt namens een aantal cliënten van Swapschade een medio augustus uit te brengen dagvaarding voor. Lakeman eist dat Deutsche Bank, die onlangs haar bankvergunning bij De Nederlandse Bank (DNB) inleverde, de schade vergoedt die klanten hebben geleden.

Volgens de stichting zijn aan klanten die Deutsche Bank van ABN Amro overnam geen rentecaps geadviseerd en zelfs niet aangeboden. Lakeman: “Bij de verkoop van de renteswaps aan vooral mkb-bedrijven kwamen de rentecaps niet eens ter sprake. Door de verkochte renteswaps kon DB profiteren van de rentedaling. Als de bank rentecaps had verkocht, zou de klant hebben geprofiteerd.”

Herstelkader
DB beraadt zich nog
over aansluiting bij het herstelkader van de door minister Dijsselbloem ingestelde Onafhankelijke Derivatencommissie. Volgens Lakeman heeft DB geen enkele schadevergoeding in het vooruitzicht gesteld. “De bank nam jaren geleden klanten van ABN Amro over, met alle lusten en lasten. Daaronder valt ook de aansprakelijkheid voor de schade die deze klanten hebben geleden door de aankoop van renteswaps.”

DNB
Stichting Swapschade meldt dat DNB akkoord is gegaan met het onder voorwaarden inleveren van de bankvergunning door DB. Lakeman: “Maar DNB weigert te voldoen aan een verzoek van de stichting om duidelijkheid te verschaffen over de aard en inhoud van die aan DB gestelde voorwaarden. Wij zijn van mening dat DNB aan de beëindiging van de bancaire activiteiten van DB in Nederland minstens één harde voorwaarde moet verbinden; namelijk dat alle schuldeisers volledig betaald worden.”

Reageer op dit artikel