nieuws

AFM: ‘Wees voorzichtig met maximale hypotheek’

Financiële planning 1594

AFM: ‘Wees voorzichtig met maximale hypotheek’

De AFM roept hypotheekadviseurs en huizenkopers op om voorzichtig te zijn met het afsluiten van een maximale hypotheek, nu de prijzen van de huizen weer stijgen. “Bepaalde huishoudens kunnen in de problemen komen omdat ze minder financiële ruimte hebben dan gemiddelde huishoudens waarop de leennorm is gebaseerd”, aldus de toezichthouder.

De prijzen van woningen nemen toe, zo blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Makelaars en Taxateurs (NVM) gisteren publiceerde. De AFM wijst adviseurs en kopers op twee risico’s die kunnen ontstaan als er maximaal wordt geleend voor de woning: de leennorm is niet voor iedereen toereikend en de rente kan in de toekomst stijgen.

Leennorm
Volgens de AFM is de hoogte van de wettelijke leennorm gebaseerd op gemiddelde budgetten van één huishoudtype, een tweepersoonshuishouden zonder kinderen. Dit betekent, aldus de AFM, dat voor huishoudens met hogere lasten dan gemiddeld, er nagenoeg geen reserves kunnen zijn om tegenvallers op te vangen. “Voor één groep huishoudens met een modaal inkomen (eenverdieners met meer dan twee kinderen) geldt zelfs, dat als zij een maximale hypotheek afsluiten, zij gemiddeld onvoldoende overhouden voor de minimale uitgaven”, zo redeneert de toezichthouder.

Rente
De AFM wijst ook opnieuw op het risico van de huidige lage rente. “Bij hypotheken met een rentevastperiode van 10 jaar of langer mag gerekend worden met de werkelijke rente die momenteel lager is dan de toetsrente van 5%. Huishoudens die op basis van de huidige rente maximaal lenen, kunnen bij een sterk gestegen rente, over 10 jaar geconfronteerd worden met een forse stijging van de maandlasten. De AFM roept adviseurs op om aandacht te besteden aan deze risico’s en ook de negatieve scenario’s met de kopers te bespreken.”

Reageer op dit artikel