nieuws

‘Transparantie en klant centraal belangrijk bij rentemiddeling’

Financiële planning 3177

‘Transparantie en klant centraal belangrijk bij rentemiddeling’

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën heeft nogmaals benadrukt dat hij de optie van rentemiddeling verwelkomt. Dat schrijft hij in een brief als antwoord op gestelde Kamervragen over dit onderwerp. Het is volgens de bewindsman wel van belang dat er goed wordt gekeken naar de individuele situatie per klant. “Het staat niet op voorhand vast dat rentemiddeling leidt tot lagere lasten”, schrijft de minister.

Dijsselbloem geeft aan dat minister Blok van Wonen onlangs heeft gesproken met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken over rentemiddeling. De minister schrijft dat tijdens deze gesprekken de brancheorganisaties hebben aangegeven dat een groot deel van de sector gehoor heeft gegeven aan het verzoek en rentemiddeling nu aanbiedt. “ING, SNS en Achmea bieden het al aan. Naar verwachting wordt rentemiddeling in de loop van 2016 voor het overgrote deel van de hypotheekmarkt aangeboden. Zo hebben ABN Amro, Rabobank, Aegon en Nationale Nederlanden aangegeven nog dit jaar rentemiddeling te zullen aanbieden.”

Klant centraal
Hoewel Dijsselbloem het belangrijk vind dat de aanbieder de klant centraal zet bij de afweging om al dan niet rentemiddeling aan te bieden, benadrukt hij in de brief dat het aan de individuele aanbieder is om te bepalen hoe zij met dit verzoek omgaan. Het staat individuele aanbieders uiteraard vrij om te besluiten rentemiddeling niet aan te bieden als klanten bijvoorbeeld op een andere manier de mogelijkheid wordt geboden om te profiteren van de lage rente.

Belemmeringen
De leden van het CDA en de VVD hebben de minister gevraagd naar eventuele wettelijke belemmeringen en onduidelijkheid over de fiscale regelgeving bij het aanbieden van rentemiddeling. Volgens Dijsselbloem is de onduidelijkheid over de fiscale aspecten van rentemiddeling opgelost via een goedkeuring in het Beleidsbesluit van 27 november 2015. “Boeterente is ook aftrekbaar als deze wordt uitgesmeerd over een langere termijn zoals bij rentemiddeling gebruikelijk is. In de periode waarin de rente over de eigenwoningschuld aftrekbaar is, is de daaraan gekoppelde opslag voor boeterente ook aftrekbaar. De sector heeft aangegeven dat, met de doorgevoerde aanpassingen in de fiscale wetgeving, de wettelijke belemmeringen voor rentemiddeling zijn weggenomen.”

Hoogte rentetarief
De VVD vraagt daarnaast of het mogelijk is om met je aanbieder een afspraak te maken over de hoogte van het rentetarief voor de periode nadat je rentevastperiode is afgelopen. “Vanuit de regelgeving zijn er geen belemmeringen om een dergelijk contract aan te bieden”, schrijft Dijsselbloem. “Het is echter de vraag of de consument baat heeft bij zo’n constructie. Als de rentevastperiode afloopt, kan een klant op zoek naar een aanbieder die de beste en meest passende voorwaarden biedt. Deze optie wordt uitgesloten als hij zich vooraf al vastlegt voor een nieuwe rentevastperiode bij dezelfde kredietverstrekker. Ook zal de kredietverstrekker in de regel een hogere rente rekenen omdat de rentestand verder in de toekomst lastiger te voorspellen is.”

Aantrekkelijkheid
Op de vraag voor welke consumenten rentemiddeling aantrekkelijk is, antwoordt Dijsselbloem dat het afhangt van de specifieke situatie van de klant of rentemiddeling leidt tot een verlaging van de maandlasten. “Factoren zoals de resterende looptijd van de rentevastperiode, de hypotheekvorm, de specifieke hypotheekvoorwaarden, eventuele bijkomende advies- en administratiekosten en de woningwaarde spelen een rol bij de afweging of rentemiddeling voordeel oplevert. Zo kunnen de nettomaandlasten bij een spaarhypotheek bijvoorbeeld hoger uitvallen, omdat een lagere rente kan leiden tot een hogere inleg in het spaarproduct. Het is vanwege deze verschillende factoren lastig om op voorhand te zeggen welke (groepen) consumenten baat hebben bij rentemiddeling.”

Transparantie
De PvdA vraagt naar de verschillende opslagen die aanbieders in rekening brengen en voorwaarden die gesteld worden aan klanten die rentemiddeling willen. “Een consument kan het beste in gesprek treden met zijn aanbieder om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken”, adviseert Dijsselbloem. “In de regel is het voor de klant het goedkoopst om bij het oversluiten de boeterente in één keer te betalen in plaats van deze uit te smeren via rentemiddeling. Dit voorkomt dat er opslagen worden gerekend of aanvullende kosten in rekening worden gebracht.” De minister benadrukt in zijn nogmaals dat het belang van de klant bij de berekening van de boeterente centraal moet staan. “Dit houdt in dat de berekening van de boeterente gebeurt op een transparante manier en op basis van passende uitgangspunten, zonder dat verrekeningen van kortingen of onjuiste afrondingen het klantbelang schaden. De aanbieder moet inzichtelijk kunnen maken op welke wijze het boetebedrag tot stand is gekomen.”

 

Reageer op dit artikel