nieuws

Starterslening: nog zes maanden een fiscaal buitenbeentje

Financiële planning 1055

Starterslening: nog zes maanden een fiscaal buitenbeentje

Kopers die nog gebruik willen maken van de fiscale uitzondering die geldt voor zogeheten Startersleningen moeten zorgen dat de hypotheekakte uiterlijk 31 december 2016 passeert. Voor deze hypotheken geldt dat er de eerste drie jaar geen rente betaald of afgelost hoeft te worden. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) onderzoekt de mogelijkheden om de Starterslening  in een andere, maar toch aantrekkelijke vorm voort te  zetten.   

Sinds 1 januari 2013 moet, om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen, tenminste annuïtair worden afgelost vanaf de eerste dag. In de Wet Maatregelen Woningmarkt 2014 was voor de Starterslening tot en met 31 december 2016 echter een uitzondering gemaakt. Het einde aan deze uitzondering heeft tot gevolg dat SVn de Starterlening in zijn huidige vorm ná 31 december 2016 niet meer kan laten passeren, omdat dit consequenties heeft voor de NHG-borging en de hypotheekrenteaftrek.

Aanvraag Starterslening
De hele aanvraagprocedure van een Starterslening kan circa drie maanden duren. SVn wijst er dan ook op dat ze “op enig moment kan besluiten géén nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen. Als een starter twijfelt over de passeerdatum van zijn nieuwe woning, doet hij er goed aan met zijn tussenpersoon te bespreken wat dit voor hem betekent.”

 

Reageer op dit artikel