nieuws

SEH-adviseurs krijgen kortere route naar FFP-diploma

Financiële planning 4714

SEH-adviseurs krijgen kortere route naar FFP-diploma

De Federatie Financieel Planners (FFP) gaat adviseurs die in het bezit zijn van een diploma Erkend Financieel Adviseur en ingeschreven staan bij de Stichting Erkend Hypotheekadviseur (SEH), een versnelde route bieden naar het diploma tot financieel planner.

SEH en FFP hebben hiertoe besloten omdat veel financieel adviseurs vroegen naar een verkorte leer-examenlijn naar het FFP-diploma. “Een deel van deze groep zoekt ontwikkelingsmogelijkheden voor zichzelf en ziet de toegevoegde waarde van de FFP-opleiding om tot een gecertificeerde FFP-financieel planner door te groeien.” SEH-adviseurs krijgen specifieke vrijstellingen en verkortingen van bepaalde examenonderdelen. Wanneer deze nieuwe leerroute genomen kan worden, is nog niet bekend. “Op dit moment zijn onderwijsinstituten zich aan het voorbereiden op de ontwikkeling van een leerprogramma voor deze verkorte leerlijn. Zodra de accreditatie is afgerond, maakt FFP bekend welke opleidingsinstituten het nieuwe verkorte traject gaan aanbieden.”

Minder belasting, beter bereikbaar
Volgens SEH-directeur Bart de Nie wordt de studie- en examenbelasting voor Erkend Financieel Adviseurs zo teruggebracht en wordt daarnaast tegemoet gekomen aan “de wens van de organisaties SEH en FFP om meer samenhang aan te brengen in het kwalificatiestelsel voor integraal financieel adviseurs”. FFP-directeur Ruud Polet wijst op de drempelverlagende werking van het nieuwe traject: “Een terugtredende overheid en verhoogde zelfredzaamheid van de consument maken dat de vraag naar hoogwaardig, integraal financieel advies nu én de toekomst groot is. Met deze versnelde route naar het FFP-diploma wordt financiële planning door een gecertificeerde financieel planner voor een nog grotere groep consumenten bereikbaar.”

Reageer op dit artikel