nieuws

NVHP: ‘Schijnverkopen schadelijk voor rentevluchters en doorstromers’

Financiële planning 1859

NVHP: ‘Schijnverkopen schadelijk voor rentevluchters en doorstromers’

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) attendeert consumenten op de risico’s die verbonden zijn aan het fictief verkopen van de eigen woning. Op deze manier zou de boeterente voor vervroegde aflossing kunnen worden ontlopen. Volgens de NVHP is de schijnconstructie kostbaar en strafbaar en dupeert deze echte doorstromers.

Vrijwel alle geldverstrekkers kennen in de hypotheekvoorwaarden de bepaling dat er geen boeterente in rekening wordt gebracht, indien de hypotheek wordt afgelost in het kader van verkoop van de woning. In de media verschenen recent publicaties waaruit zou blijken huiseigenaren steeds vaker hun toevlucht zoeken tot schijnverkoop, bijvoorbeeld aan een familielid om vervolgens deze woning binnen korte tijd weer terug te kopen. Op die manier kan de bestaande leningzonder boeterente worden afgelost en kan een nieuwe hypotheek tegen een momenteel veel lagere rente worden afgesloten.

Kosten verbonden aan opnieuw aankopen
Volgens de NVHP zijn er aan de spookverkopen diverse risico’s verbonden. De beroepsvereniging wijst allereerst op de kosten die aan het opnieuw aankopen zijn verbonden. In het geval van een woning van 200.000 gaat het volgens de NVHP al snel om 10.000 euro aan overdrachtsbelasting, advieskosten, notariskosten, taxatiekosten en NHG-kosten. Ook kunnen er juridische complicaties optreden “indien tussen het moment van verkoop en terugkoop het pand beschadigd raakt of de waarde van het pand hoger of lager wordt, door welke oorzaak dan ook. Hoe nadrukkelijker koper en verkoper hierover afspraken maken, des te duidelijker zal het worden, dat het feitelijk een schijnconstructie betreft.”

Een of meerdere zaken onder de rechter 
De schijnconstructie is volgens de NVHP evident in strijd met de doelstelling die geldverstrekker en consument met elkaar hebben afgesproken toen de rentevaste periode werd gekozen. “Voor zover bekend zijn op dit moment een of meerdere van dit soort zaken onder de rechter. Het moet niet onmogelijk worden geacht, dat bij een dergelijke schijnconstructie de rechter in het voordeel van de geldverstrekker zal beslissen.” Daar komt volgens de beroepsvereniging nog het risico bij dat de consument niet meer in aanmerking komt voor een nieuwe hypotheek als de geldverstrekker het incident meldt bij de Stichting Fraudebestrijding Hypotheken. “Geldverstrekkers raadplegen dit register vaak, voordat zij een besluit nemen over een aanvraag voor een nieuwe hypotheek.”
De NVHP wijst op het belang van de doorstroming op de woningmarkt door legitieme verhuizingen die mede mogelijk zijn doordat bij die verhuizingen geen boeterente is verschuldigd. “Indien een groot aantal consumenten de optie van fictieve verkoop en terugkoop, gaat toepassen, dan zal de huidige regeling die woningeigenaren die echt verhuizen beschermt op termijn niet handhaafbaar blijven.”

Reageer op dit artikel