nieuws

Nabestaanden ruziën vooral over bestemming as

Financiële planning 982

Nabestaanden ruziën vooral over bestemming as

De bestemming van de as na crematie is de grootst bron van conflicten bij nabestaanden. Dit blijkt uit het Klantverslag over 2015 van uitvaartverzekeraar en -verzorger Yarden. Ook over de kosten van de uitvaart, de tekst op de rouwkaart, de lijst van genodigden en de muziekkeuze wordt veel geruzied.

De conflicten lijken vooral te ontstaan omdat de uitvaartwensen van de overledenen vaak niet of nauwelijks zijn vastgelegd. Zo weet 57% van de nabestaanden niet welke muziek er moet worden gedraaid en is er in 63% van de gevallen niets eens duidelijk waar de uitvaart moet plaatsvinden. Geruzie over kosten van de uitvaart ligt vooral voor de hand bij de 34% van de uitvaarten waarvoor de overledene geen uitvaartverzeking had gesloten.

Niet naar wens
Yarden verzorgde in 2015 36.735 uitvaarten, zo valt op te maken uit het Klantverslag. In 79% van de gevallen betrof het een crematie, in 21% een begrafenis. Bij 2% van de uitvaarten gaven de nabestaanden naderhand aan dat de uitvaart in meer of minder mate niet naar wens was geweest. Overall kreeg Yarden in 2015 een 8,9 voor haar dienstverlening.

Reageer op dit artikel