nieuws

LTV-grens modelmatige taxatie verhoogd naar 90%

Financiële planning 4793

LTV-grens modelmatige taxatie verhoogd naar 90%

In overleg met brancheorganisaties en marktpartijen heeft minister Dijsselbloem (Financiën) besloten om de Loan to Value (LTV) ratio waarbij een modelmatige taxatie is toegestaan te verhogen naar 90%. De minister geeft hiermee nadere invulling aan een motie van de VVD-kamerleden Ronnes en De Vries. Door een modelmatige taxatie moet de waardebepaling van een woning sneller en goedkoper kunnen plaatsvinden.

In aanloop van de invoering van de Mortgage Credit Directive kondigde de minister in april aan modelmatige taxatie toe te staan voor minder risicovolle hypotheken. In eerste instantie had Dijsselbloem hierbij een LTV van 80% in gedachten. “Naar aanleiding van het schriftelijk overleg hebben nadere overleggen plaatsgevonden met marktpartijen, brancheorganisaties, belangenorganisaties en toezichthouders (de AFM en de Waarderingskamer) om opnieuw naar de invulling van de motie van de leden Ronnes en Aukje de Vries te kijken. Naar aanleiding van deze overleggen is besloten om de LTV-grens (loan to value) van 80% te verhogen naar 90%.”
De minister erkent in zijn brief aan de Tweede Kamer dat een modelmatige waardebepaling het risico met zich meebrengt dat er geen rekening wordt gehouden met de staat van de individuele woning. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat er meer geleend kan worden dan de daadwerkelijke waarde van de woning als deze in slechte staat verkeert. Dijsselbloem: “Inmiddels is gebleken dat ook bij een LTV-grens van 90% of lager nog voldoende kan worden ondervangen dat niet meer geleend kan worden dan de waarde van de woning. De verwachting is dat de staat van de individuele woning doorgaans niet meer dan 10% zal afwijken van de gemiddelde staat van de woningen met vergelijkbare objectieve factoren.”

Doorlooptijd hypotheekaanvraag verkort
De minister stelt het belangrijk te vinden dat door de verhoging van de LTV naar 90% meer mensen gebruik kunnen maken van een modelmatige waardering. “Bij een LTV-grens van 80% zou de groep consumenten die hier gebruik van kon maken vermoedelijk beperkt zijn. Verder kan de consument door het gebruik van modelmatige waarderingen de kosten van een fysieke taxatie besparen en kan de doorlooptijd van een hypotheekaanvraag worden verkort.”
Voor hoeveel hypotheken de modelmatige taxatie zal gaan gelden is nog niet duidelijk. Voor hypotheken met NHG blijft een fysieke taxatie sowieso verplicht. In het eerste kwartaal van 2016 werd 46% van de hypotheken afgesloten met NHG. Bij de overige hypotheekaanvragen geldt dat circa 22% van de starters in het vierde kwartaal van 2015 een LTV van lager dan 90% had. Van de niet-starters bij bestaande hypotheken had eind 2014 ongeveer 65% een LTV lager dan 90%. De minister verwacht dat het aantal hypotheken met een LTV lager dan 90% de komende jaren verder gaat dalen door het langzaam uitsterven van de aflossingvrije hypotheken.

Reageer op dit artikel