nieuws

Het gratis adviesloket beleggingsverzekeringen: waarom is het er nog niet?

Financiële planning 3407

Het gratis adviesloket beleggingsverzekeringen: waarom is het er nog niet?

Het Verbond van Verzekeraars lanceerde vorig jaar een breedgedragen plan voor een gratis adviesloket voor consumenten met een woekerpolis, betaald door de verzekeraars. Maar ondanks het aanvankelijk enthousiasme heeft het loket al maanden vertraging opgelopen. Hoe kan dat? De onderzoeksjournalisten van Follow the Money zochten het uit. De reportage staat in het nieuwste nummer van am:magazine.

Tweede Kamerlid Arnold Merkies (SP) diende op 20 mei 2015 een motie in om mensen met een woekerpolis ‘kosteloos en onafhankelijk advies’ te geven. Uiteindelijk sneuvelde de motie, maar werd het idee een paar maanden later omarmd door het Verbond van Verzekeraars. Er komt een onafhankelijk en gratis ‘adviesloket beleggingsverzekeringen’, zo maakte de branchevereniging bekend, betaald door de verzekeraars. Het plan moest één van de sluitstukken van het woekerpolisdossier worden en kon op brede steun rekenen.

Vertraging
Toch is het loket er nog niet. Achter de schermen is het Verbond al maanden aan het werk: het ontwikkelen van een website, het selecteren van een financieel adviesbureau dat de werkzaamheden moet uitvoeren en het voeren van gesprekken met de AFM. Maar naar de buitenwereld toe blijft het stil. In februari zei minister Dijsselbloem dat het loket eind die maand of begin maart open zou kunnen gaan. Maar het loket loopt maanden vertraging op.

Provisieverbod
De vraag is: waar komt die vertraging vandaan? Een factor lijkt in ieder geval van belang: het provisieverbod. Wie een klant adviseert, mag niet via de achterdeur betaald worden door de verzekeraar wiens polis hij adviseert. Hoe past een adviesloket dat wordt betaald door de verzekeraars binnen dat verbod? Minister Dijsselbloem is in februari richting de Tweede Kamer duidelijk en laat weten dat een ontheffing van het provisieverbod door de AFM noodzakelijk is. Maar de AFM rept niet van een ontheffing. De toezichthouder verwacht dat ‘dit loket zodanig [zal] worden vormgegeven dat er geen strijdigheid ontstaat met de doelstellingen van het provisieverbod.’

Als de AFM geen vrijstelling geeft en zich ook niet op andere manieren zou uitspreken voor het loket, dan staat het Verbond in een geïsoleerde situatie. Als er vragen worden gesteld over de onafhankelijkheid van het loket, kan de branchevereniging immers niet met het AFM-stempel zwaaien.

Compensatie
Een andere factor is een fundamenteel verschil van inzicht tussen Verbond en de Consumentenbond over de invulling van het loket. De Consumentenbond vindt dat de adviseurs van het loket ook moeten wijzen op compensatie van mogelijk teveel betaalde kosten uit het verleden. “Op zijn minst moet de adviseur bij bepaalde polissen bespreken dat er claimclubs bestaan die zeggen dat de compensatie die in het verleden is gegeven niet hoog genoeg is en dat daar procedures over worden gevoerd,” zegt een woordvoerder van de bond.

Talloze claimclubs
Dat stuit echter tegen de borst van de verzekeraars: er is immers nog niet te zeggen hoe de lopende rechtszaken zullen aflopen. Hoe kan een adviseur dan een goed advies geven over of die procedures wel of niet in het voordeel van de klant zullen uitvallen? En hoe moet de adviseur bepalen naar welke van de talloze claimclubs hij moet verwijzen? Het zou bovendien tot de vreemde situatie leiden dat adviseurs die betaald worden door verzekeraars, consumenten gaan adviseren om zich aan te sluiten bij rechtszaken tegen diezelfde verzekeraars.

Echt onafhankelijk
Jeffrey Leichel van de stichting Odin is het eens met de Consumentenbond. “Als de adviseurs echt onafhankelijk zijn, dan hebben ze het ook over het claimen van schade uit het verleden. Een via het Verbondsloket betaalde adviseur laat dat natuurlijk wel uit zijn hoofd.” Het is echter niet het enige punt waar Leichel sceptisch over is. “Er zijn drie-, vierduizend onafhankelijke intermediairs, waarom zou je als verzekeraars één speciale partij selecteren en dan zeggen dat bij hen het klantbelang centraal gaat staan? Dat is natuurlijk niet zo. Er komt sturing [vanuit de verzekeraars, red.], of ze gaan de prijs verder uitknijpen, zodat het alleen maar lopendebandwerk wordt. Kijk maar hoe dat werkt bij onafhankelijk schade-experts die voor verzekeraars werken, daar is constant gedoe over. Dit loket klopt van geen kant, ik zou het buitengewoon vreemd vinden als de AFM dit goedkeurt.”

Cheque
Leichel ziet liever dat verzekeraars de bezitters van een beleggingsverzekering een ‘adviescheque’ geven, waarvan de waarde gekoppeld is aan het soort product, zodat zij zelf een adviseur kunnen uitkiezen die dan (deels) wordt betaald met de voucher van de verzekeraar. Ook de Consumentenbond steunt het idee van een cheque of een voucher. “Het zou een mooie oplossing zijn, het had er ook allang kunnen zijn”. En ook Arnold Merkies, die vorig jaar de motie indiende onderschrijft het idee. Volgens hem was dat ook het idee dat hem voor ogen stond met zijn motie. “Misschien had ik het ook een voucher moeten noemen.”

Het hele artikel staat in am:magazine nummer 23 dat vandaag verschijnt.

Illustratie: Emanuel Wiemans

Reageer op dit artikel