nieuws

Dijsselbloem: ‘Adviseurs moeten wijzen op risico’s lage rente’

Financiële planning 6430

Dijsselbloem: ‘Adviseurs moeten wijzen op risico’s lage rente’

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), sprak zich onlangs uit over de lage hypotheekrente en de gevaren die daar bij komen kijken voor huizenkopers. Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Dijsselbloem (Financiën) zich uitgesproken over de kwestie; hij vindt ook dat hypotheekadviseurs consumenten moeten wijzen op de risico’s van de lage rente.

DNB gaf in april aan dat vooral huishoudens met een (grotendeels) aflossingsvrije hypotheek bij een toekomstige stijging van de hypotheekrente een verhoogd risico op betalingsproblemen lopen. Dijsselbloem: “DNB pleit daarom voor een individuele stresstest, zowel bij het afsluiten van nieuwe hypotheken als bij het doorrollen van bestaande leningen. In een dergelijke stresstest brengen hypotheekverstrekkers en adviseurs het effect van een eventuele rentestijging op de hypotheekuitgaven in kaart, en wordt bekeken of de consument deze lasten in de toekomst kan dragen.”

Risico’s beperken
Volgens de minister zijn er ook factoren die de risico’s kunnen beperken. “De hypothecaire leennormen, die sinds 2013 wettelijk verankerd zijn, houden rekening met de mogelijkheid van stijgende rente gedurende de looptijd van de hypotheek”, zo schrijft Dijsselbloem in zijn brief. “Hypotheekverstrekkers zijn verplicht om voor hypotheken met een rentevastperiode korter dan 10 jaar te rekenen met de toetsrente van 5% voor het bepalen van de maximale leencapaciteit. Door te rekenen met een hogere rente dan daadwerkelijk het geval is, wordt een buffer gecreëerd waardoor de risico’s op betalingsproblemen door een rentestijging binnen 10 jaar grotendeels worden afgedekt.” Daarnaast geeft de minister aan dat als de consument de rente voor een periode van 10 jaar (of langer) vastzet, gerekend mag worden met de werkelijke rente bij het bepalen van de maximale leencapaciteit. “Dit wordt verantwoord geacht omdat een consument in dit geval minimaal 10 jaar de tijd heeft om te anticiperen op een rentestijging en het aannemelijk is dat een eventuele renteschok op te vangen is middels reguliere inkomensstijging over deze periode.”

Advies
Minister Dijsselbloem is het eens met DNB dat de adviseur en de hypotheekverstrekker een verantwoordelijkheid hebben om consumenten tijdig te wijzen op (aankomende) risico’s en verwachte lastenstijgingen en hierover passend moeten adviseren. “In veel gevallen gebeurt dit al tijdens adviesgesprekken bij het aangaan van de hypotheek. Daarnaast kunnen ze bestaande contactmomenten met de klant aangrijpen om de situatie met betrekking tot de aflossingsvrije hypotheek te bespreken.”

Vervolgstappen
Dijsselbloem vertelt dat de benoemde risico’s ook bekend zijn bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). “De AFM is daarom met hypotheekverstrekkers in gesprek en verwacht dat zij een aanpak ontwikkelen om de risico’s goed in beeld te brengen en dat met (kwetsbare) klanten in gesprek wordt gegaan om toekomstige risico’s te identificeren en te beperken. Mocht de AFM concluderen dat er op dit punt onvoldoende voortgang wordt geboekt, zal ik samen met minister Blok van Wonen bekijken of er vervolgstappen nodig zijn.”

Markt
Naar aanleiding van de uitspraken van Klaas Knot heeft amweb destijds gebeld met verschillende hypotheekverstrekkers. Zo gaf Ronald Touwslager, directeur van Obvion, aan dat hij het eens is met de uitspraken van Klaas Knot. “Knot houdt met zijn uitspraken zicht op de lange termijn, dat is goed. Het uitvoeren een stresstest is een vereiste, maar die moet je doen bij mensen die al een hypotheek hebben. Voor mensen die hun eerste huis gaan kopen, en dus voor het eerst een hypotheek afsluiten, lijkt het me beter om de toetsrente van 5% te verplichten op een rentevaste periode.”

Reageer op dit artikel