nieuws

D & O: ‘Scherper toezicht op serviceproviders wenselijk’

Financiële planning 6633

D & O: ‘Scherper toezicht op serviceproviders wenselijk’

De kwaliteit van de dienstverlening bij de meeste serviceproviders neemt toe. Dit concludeert Bureau D & O in haar jaarlijkse onderzoek naar koepelorganisaties. Tegelijkertijd noemt D & O het zorgelijk dat de kwaliteit bij “een enkele” serviceprovider sterk achteruitgaat en pleit het bureau voor meer toezicht van de AFM op dit deel van de markt.

Sinds 2006 onderzoekt D & O aan de hand van 39 concrete aspecten hoe financieel adviseurs de kwaliteit van dienstverlening ervaren van 22 verschillende serviceproviders. In de categorie ‘Hypothecair krediet groot’ kon De Financiële Makelaar net als vorig jaar rekenen op de hoogste waardering. De Hypotheekadviseur won in de categorie Hypothecair krediet klein. Bij de grote serviceproviders op schadegebied kwam VCN Verzekeringen als beste uit de bus en Connect Assuradeuren bij de kleintjes. In de categorie consumptief krediet won de Krediet Makelaar, net als in 2015.
Het Performance onderzoek koepelorganisaties 2016 laat een verschillend beeld zien in de ervaren kwaliteit.“Het is verheugend, dat bij een relevant aantal serviceproviders te zien is, dat men erin slaagt over een reeks van jaren op een constante wijze de kwaliteit van dienstverlening telkens op een hoger niveau te brengen. Dit kan niet anders dan door een bewust beleid en voldoende investeringen om deze verbeteringen door te voeren. Zorgelijk is echter, dat bij een enkele serviceprovider de kwaliteit sterk achteruitgaat of over meerdere jaren op een te laag niveau blijft.”

Lastig switchen
Naar mate serviceproviders hun diensten verbreden, wordt het volgens D & O voor financieel dienstverleners lastiger om van serviceprovider te switchen. “Dit is geen goede ontwikkeling en kan kantoren in een moeilijke bedrijfseconomische positie brengen. Gelet op het belang dat serviceproviders inmiddels voor het goed functioneren van de financiële sector hebben, kan de vraag gerechtvaardigd zijn of de AFM niet scherper zou moeten toezien op het goed functioneren van dit deel van de financiële sector. Daarnaast lijkt het van groot belang, dat deelnemers zelf ervoor zorgen, dat zij meer controle, inspraak en zeggenschap krijgen over de kwaliteit van de dienstverlening van de serviceprovider waarvan zij gebruikmaken.”

Reageer op dit artikel