nieuws

Budget zorgpolis wint aan populariteit

Financiële planning 1078

Het aantal verzekerden dat kiest voor een relatief goedkope internet of budget-zorgpolis is verder gestegen. Dit concludeert BS Health Consultancy in haar jaarlijkse mobiliteitsonderzoek voor zorgverzekeringen. Tijdens het recente overstapseizoen is het aantal verzekerden dat koos voor een andere verzekeraar gedaald. Het intermediair speelt bij zorgverzekeringen een steeds kleinere rol.

Verzekerden hadden tot 1 februari 2016 weer de mogelijkheid over te stappen naar een andere zorgverzekeraar. Ruim 1 miljoen Nederlanders, ofwel 6,2% van de verzekerden deed dit daadwerkelijk, waar dit een jaar eerder nog 6,8 % was. De mobiliteit is dit jaar na 7 jaar gedaald. De zorgverzekeraars met de minst concurrerende premiestelling hebben de meeste verzekerden verloren. Het aantal verzekerde dat kiest voor een relatief goedkope internet of budget-zorgverzekering is verder gestegen.

Gemiddelde jaarpremie
De gemiddelde betaalde nominale jaarpremie voor de basisverzekering, inclusief eventuele collectiviteitskortingen, steeg dit jaar met circa 4 procent tot ongeveer 1.205 euro. Dit is een stijging van ruim 40 euro, maar minder sterk dan eerder verwacht van het Ministerie van VWS. In september 2015 verwachtte zij een stijging van 85 euro, ofwel 7%.

Collectiviteitsgraad
Ook dit jaar is sprake van een daling van het aantal collectief verzekerden dat een collectiviteits-korting ontvangt. De collectiviteitsgraad is afgenomen tot 68%. Vorig jaar was dit nog 69%. Het aantal collectief verzekerden is afgenomen door een daling bij de werkgeverscollectiviteiten. De groei van het aantal individueel verzekerden met een goedkope (internet/budget)polis kan een verklaring zijn voor deze daling.

Aanvullende verzekering
Aandeel Nederlanders met aanvullende verzekering gestegen naar 84% Tot vorig jaar was sprake van een jaarlijkse daling van het aandeel verzekerden met een aanvullende verzekering. Dit jaar is het aandeel verzekerden dat een aanvullende zorgverzekering heeft gesloten licht gestegen van 83% vorig jaar naar 84%. Van de collectief verzekerden heeft in 2016 circa 90% een aanvullende zorgverzekering. Voor de individueel verzekerden bedraagt dit percentage 72%.

Eigen risico
Net als in 2015 koos ook dit jaar 11% van de verzekerden voor een vrijwillig eigen risico van 100, 200, 300, 400 of 500 euro, bovenop het verplichte eigen risico van 385 euro. De eerder ingezette stijging van het aantal verzekerden met een vrijwillig eigen risico lijkt daarmee niet door te zetten.

Reclame-uitgaven
In het afgelopen commerciële seizoen zijn de reclamebestedingen van de zorgverzekeraars stabiel gebleven met 54 miljoen euro. Hierbij zijn de uitgaven voor internet niet meegerekend. Televisie blijft het medium waaraan de meeste reclamegelden worden uitgegeven, circa 65%. De grote zorgverzekeraars hebben een aandeel van 94% in de totale reclamebestedingen. Het reclamegeld betaalt zich niet altijd uit. De zorgverzekeraar die relatief het meeste reclamegeld per verzekerde besteedde, daalde licht in het aantal verzekerden. Gemiddeld gaven de zorgverzekeraars circa 3,15 euro per verzekerde uit aan reclame.

Assurantietussenpersonen
De instroom van het aantal nieuwe verzekerden via het indirecte kanaal is dit jaar met ongeveer een kwart gedaald ten opzichte van vorig jaar. Doordat de instroom van nieuwe verzekerden kleiner is dan de uitstroom van verzekerden, neemt het totaal aantal verzekerden via het indirecte kanaal licht af met ruim 1%. Onder het indirecte kanaal vallen assurantietussenpersonen, banken, makelaars en volmachten.

Reageer op dit artikel