nieuws

Woonlastenverzekeraars sluiten niet aan bij hogere AOW-leeftijd

Financiële planning 974

Woonlastenverzekeraars sluiten niet aan bij hogere AOW-leeftijd

Woonlastenverzekeringen die voor 2015 zijn afgesloten sluiten niet aan bij de hogere AOW-leeftijd. Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de einddatum nog altijd op 65 jaar staat, terwijl de AOW-leeftijd oploopt tot 67 jaar. VEH roept de verzekeraars hun klanten te informeren over het ontstane gat en snel met oplossingen te komen om dit te dichten. 

VEH wil af van de “gemakzuchtige houding” van de verzekeraars die alleen voor nieuwe verzekeringen de einddatum op 67 jaar stellen. Ook houders van zo’n nieuwe polis zullen in de toekomst waarschijnlijk een aantal jaren onverzekerd zijn als de AOW-leeftijd verder klimt, zo stelt de vereniging. “Verzekeraars moeten hun polishouders proactief informeren over de gevolgen van het opschuiven van de AOW-leeftijd en een voorstel doen om het gat te dichten. Voor de beperkte groep mensen die al uitgekeerd krijgt uit de woonlastenverzekering en voor wie de uitkering op 65- jarige leeftijd dreigt te stoppen moet een regeling komen.”

BNP Paribas Cardif
Uit het onderzoek van VEH blijkt dat verzekerden alleen de eindleeftijd van hun verzekering kunnen verhogen als zij weer een nieuwe verzekering afsluiten. Hierbij wordt opnieuw de gezondheid beoordeeld, wat gevolgen kan hebben voor de premie en de verzekerbaarheid. Bij BNP Paribas Cardif is volgens VEH verlenging zelfs alleen mogelijk als ook een nieuwe woning wordt gekocht.

Soortgelijke problematiek
De belangenvereniging wijst erop dat ook in aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekeringen die werkgevers voor hun werknemers sluiten misschien nog een onjuiste pensioenleeftijd staat. Een soortgelijke problematiek speelt bij losse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen zo kwam onlangs naar voren in een uitzending van het televisieprogramma Radar.

Reageer op dit artikel