nieuws

Werklozen sneller weer aan de slag

Financiële planning 1390

Werklozen sneller weer aan de slag

Het aantal mensen dat langdurig werkloos is, neemt sterk af. Het eerste kwartaal van 2016 telde 232 duizend langdurig werklozen, 57 duizend minder dan een jaar eerder. Vooral onder 25- tot 45-jarigen liep het aantal mensen dat minstens 12 maanden op zoek is naar werk terug.

 Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Met 604 duizend werklozen in het eerste kwartaal is de werkloosheid in Nederland in een jaar tijd met 60 duizend afgenomen. Deze afname komt vrijwel geheel voor rekening van langdurig werklozen. Begin 2015 waren er nog 289 duizend langdurig werklozen, tegen 232 duizend begin dit jaar. Hiermee is 38 procent van de werklozen 12 maanden of langer op zoek naar werk. Het aantal kortdurend werklozen was in het eerste kwartaal van dit jaar vrijwel hetzelfde als een jaar eerder : 350.000.

Vrouwen
In 2014 en in de eerste maanden van 2015 liep de langdurige werkloosheid voor mannen sterker op dan voor vrouwen. Sindsdien is deze vooral gedaald onder mannen. Hierdoor zijn werkloze vrouwen nu vaker dan mannen 12 maanden of meer op zoek naar werk: 41 tegen 36 procent.
Jongeren tot 25 jaar zijn doorgaans kort werkloos. Slechts een klein deel van de werkloze jongeren was in de afgelopen kwartalen een jaar of langer op zoek naar werk. Bij 25- tot 45-jarigen nam het percentage langdurig werklozen sterker af: in één jaar tijd van 44 tot 35 procent. Uiteindelijk waren er 68 duizend langdurig werklozen van deze leeftijd begin 2016.

45- tot 75 jarigen
Langdurige werkloosheid komt vooral voor onder 45- tot 75-jarigen. Aan het begin van het jaar waren er 147 duizend werklozen van deze leeftijd 12 maanden of lager op zoek naar werk, 59% van het totaal aantal werklozen in deze leeftijdscategorie. Dat is iets minder dan een jaar eerder.

Reageer op dit artikel