nieuws

Viisi: ‘Meer maatwerk nodig voor hypotheken’

Financiële planning 1509

Viisi: ‘Meer maatwerk nodig voor hypotheken’

Adviesbedrijf voor hoger opgeleiden Viisi bepleit een creditratingsysteem voor consumenten die een hypotheek willen. Een individuele kredietscore kan volgens Viisi leiden tot een meer passende en betere manier van kredietverstrekking.

In plaats van het baseren van de Nibud-normen voor hypotheekverstrekking op regels die voor iedere huizenkoper gelijk zijn, pleit Viisi voor een toekomst met meer maatwerk op basis van persoonsafhankelijke factoren. “Het zou veel logischer zijn als de hypotheekverstrekking gebaseerd wordt op een individuele kredietscore. Met deze score zouden goed financieel gedrag, een gunstig inkomensperspectief en maatwerk voor studieschulden kunnen leiden tot een meer passende en kwalitatief betere manier van hypotheekverstrekking.”

Big spender
Geldverstrekkers houden volgens Viisi nu nauwelijks rekening met de financiële discipline van klanten. “Iemand die jarenlang elk jaar zijn hele inkomen erdoorheen heeft gejaagd, kan volgens de normen evenveel lenen als iemand met een even hoog inkomen die elk jaar heeft gespaard. En dat terwijl een big spender natuurlijk een hoger risico vormt dan een zuinige lener. Ook iemands huurverleden speelt nu geen rol. Een huurder die jarenlang moeiteloos € 1.200 per maand aan huur betaalde en daarnaast nog heeft gespaard, kan soms op basis van inkomen geen hypotheek krijgen met een netto maandlast van meer dan € 1.000.”

Inkomensstijging
Het adviesbedrijf bepleit ook meer vrijheid voor geldverstrekkers om te anticiperen op een verwachte inkomensstijging voor bepaalde beroepen. “Alleen als vaststaat dat het inkomen binnen zes maanden onvoorwaardelijk stijgt, mag met dit hogere inkomen over zes maanden worden gerekend. Maar sommige mensen, bijvoorbeeld hoogopgeleide starters, zien hun inkomen ook ná zes maanden snel doorstijgen. De leencapaciteit op lange termijn is dan meestal ook hoger dan de leencapaciteit aan het begin van je carrière.”

Studieschuld
Ten aanzien van studieschulden stelt Viisi dat het te gemakkelijk is om deze te verzwijgen. Vier van de tien hypotheekaanvragers zouden hun studieschuld verzwijgen, zo liet de Vereniging Eigen Huis onlangs weten. “Tegelijkertijd zouden hypotheekverstrekkers een studieschuld soms minder zwaar mee moeten laten wegen. Een studieschuld wordt onder de huidige regels meegenomen als een lening met een jaarlijkse last (rente én aflossing) van ongeveer 9% van de oorspronkelijke lening. Terwijl de werkelijke jaarlijkse schuldenlast aan de hand van de werkelijke rente, afhankelijk van wanneer je afstudeerde, ligt op gemiddeld 7%.”
Aflossen is bovendien volgens het adviesbedrijf voor hoger opgeleiden niet altijd optimaal voor de huizenkoper, hoewel het de leenruimte vergroot. “Als iemand € 10.000 aan studieschuld heeft én € 10.000 aan spaargeld, is het doorgaans voor de financiële gezondheid van de lener beter als deze laatste reserve van € 10.000 niet wordt gebruikt voor het aflossen van de studieschuld. Zeker voor starters die een tijdelijk contract hebben, is het haast een must om een reserve achter de hand te houden.”

Individuele kredietscore
Door het toelaten van meer vrijheid voor maatwerk kan hypotheekverstrekking volgens Viisi op een kwalitatief betere manier plaatsvinden. “Het is hoog tijd dat we door het invoeren van een een individuele kredietscore een gezondere hypotheek- en woningmarkt krijgen. De AFM zou dan ook ruimte moeten laten voor persoonsspecifieke, kwalitatieve en moderne normen voor kredietverstrekking.”

 

Reageer op dit artikel