nieuws

‘Verdere afbouw hypotheekrenteaftrek beter voor woningmarkt’

Financiële planning 2735

‘Verdere afbouw hypotheekrenteaftrek beter voor woningmarkt’

Een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek zorgt op langere termijn voor een efficiëntere woningmarkt. Om dit doel te bereiken zou ook de huurmarkt verder geliberaliseerd moeten worden. Dit schrijven het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het vandaag verschenen rapport Kansrijk Woonbeleid.

Door de nieuwe hervormingen zullen mensen gemakkelijker een woning kunnen vinden die beter aansluit bij hun voorkeuren zonder dat dit ten koste gaat van de overheidsfinanciën, zo verwachten CPB en PBL. “Op de markt voor koopwoningen is op lange termijn bijvoorbeeld winst te behalen door de fiscale behandeling van eigenwoningbezit aan te passen, zoals het verder afbouwen van de hypotheekrenteaftrek. Koopwoningen worden daardoor goedkoper. Huiseigenaren hoeven dan minder hypothecaire schulden aan te gaan. En ze hebben meer vrijheid om te kiezen of ze veel of weinig willen uitgeven aan wonen.”

Ten aanzien van de huursector stellen de bureaus dat de huurprijzen meer in lijn kunnen worden gebracht met de waarde van de huurwoning. “Op de lange termijn kan dit als voordeel hebben dat er dan meer ruimte komt voor commerciële verhuurders die beter in staat zijn om aan de vraag van middeninkomens naar huurwoningen te voldoen. De winst bestaat vooral uit het verdwijnen van wachtlijsten en een groter aanbod van huurwoningen. Daar profiteren zowel lage als middeninkomens van. Dit zorgt voor een betere match tussen woonvoorkeuren en woonconsumptie.”

Prijsschok
De auteurs erkennen dat deze hervormingen pijn kunnen veroorzaken voor zowel kopers als huurders. “Op korte termijn kan het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek wel een prijsschok veroorzaken. Dit kan pijnlijk zijn voor mensen die al een huis bezitten, zeker als zij daardoor ‘onder water’ komen te staan. Dit treft vooral jonge huiseigenaren die vaak nog weinig hebben afgelost.” En ten aanzien van de verdere liberalisering van de huurmarkt: Op de korte termijn leidt deze maatregel echter tot betaalrisico’s bij de lage inkomens. Deze risico’s hebben overigens bovenal te maken hebben met problemen in de inkomenssfeer. Woonbeleid kan dat maar beperkt beïnvloeden. Door opbrengsten van hervormingen terug te sluizen naar huishoudens, kunnen deze risico’s wel weer worden verkleind.”

Reageer op dit artikel