nieuws

Rabobank: woningmarkt op recordkoers

Financiële planning 2306

Rabobank: woningmarkt op recordkoers

Dankzij de economische groei, meer werkgelegenheid en de lage rente zou de woningmarkt volgend jaar weleens het recordaantal huizenverkopen van 206.000 uit 2006 kunnen verbeteren. Dat verwacht de afdeling Kennis en Economisch Onderzoek (KEO) van Rabobank op basis van gegevens uit het eerste kwartaal.

Het aantal verkopen is in de eerste drie maanden van dit jaar met 24% toegenomen en de huizenprijzen zijn 4% gestegen in vergelijking met het eerste kwartaal van 2015. “Onderliggend nam het vertrouwen toe naar een nieuwe recordhoogte en bleef de hypotheekrente zeer laag.” Rabobank denkt daarom dat er dit jaar 190.000 tot 210.000 huizen zullen worden verkocht; volgend jaar kan dat oplopen tot 220.000. Bij de groeicijfers past wel een kanttekening: in het eerste kwartaal van vorig jaar
werden minder huizen verkocht dan normaal doordat eind 2014 veel mensen nog gebruik wilden maken van de aflopende verruiming van de schenkingsvrijstelling van € 100.000.

Hogere prijzen
Huizenkopers hebben volgens Rabobank tien keuzemogelijkheden; een jaar eerder waren dat er nog 16: een indicatie dat de markt een stuk krapper is geworden. Gemiddeld staat een huis 100 dagen te koop. De oplevende markt levert een bekend fenomeen op: meer woningverkopen en een krapper worden aanbod zorgen samen met groeiende inkomens en lage rente voor stijgende huizenprijzen. Die liggen nu op het niveau van 2004, maar nog 15% onder het topniveau van 2008. “Dit jaar verwachten wij een gemiddelde stijging van de huizenprijsindex van 3,5% tot 5,5%, om vervolgens in 2017 behoorlijk sterk toe te nemen met gemiddeld 5% tot 7%. Vooral in Amsterdam en Utrecht kan de betaalbaarheid van koopwoningen door sterke prijsstijgingen onder druk komen te staan.”

Hypotheken
Rabo verwacht dan ook een verdere groei van de hypotheekproductie in 2016 en 2017, mede omdat de hypotheekrente zeer laag blijft, waarbij de toename van de totale hypotheekschuld (nu € 655 mld) beperkt blijft door extra aflossingen. “Mocht de hypotheekrente in de toekomst stijgen dan verwachten wij dat de meeste huishoudens een stijging van hun hypotheeklasten goed kunnen dragen.”
Het aantal betalingsachterstanden van meer dan 120 dagen is licht afgenomen: het zijn er nu ruim 110.000, tegen een kleine 113.000 in april vorig jaar. Die beperkte daling komt doordat er een vertragingseffect is: mensen met een WW-uitkering komen pas na de uitkeringsperiode daadwerkelijk in de problemen en omgekeerd duurt het bij verbetering van het inkomen relatief lang voordat betalingsachterstanden zijn ingelopen.

Reageer op dit artikel