nieuws

NVHP: ‘Verdubbeling rente meestal geen groot risico’

Financiële planning 1034

NVHP: ‘Verdubbeling rente meestal geen groot risico’

De waarschuwing van DNB-baas Klaas Knot voor het risico van stijgende rentes in de toekomst is slechts in enkele gevallen meer dan terecht. Voor de meeste consumenten die nu een huis kopen, lijkt een verdubbeling van de rente geen groot risico in zich te dragen. Dat schrijft Mark Sanders, plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) in een opiniestuk in het Financieele Dagblad.

Huizenkopers kunnen nu profiteren van de lage rente, maar moeten zich volgens Klaas Knot afvragen of ze de hypotheek nog kunnen betalen als de rente in de toekomst mogelijk twee keer zo hoog staat.

Nuance
Waarschuwingen van DNB moeten serieus worden genomen, schrijft Sanders. “Echter, deze waarschuwing verdient enige nuance. Het risico waarop de heer Knot wijst, is beperkt. Consumenten die nu voor het eerst een woning kopen, hebben nog slechts de keuze uit een annuïtaire en een lineaire hypotheek. De meeste consumenten kiezen er op dit moment voor om de rente voor een lange periode, bijvoorbeeld 20 jaar, vast te zetten.”

Sanders maakt voor beide vormen een berekening. De klant met een lineaire hypotheek van €240.000 tegen 3% ziet zijn netto woonlasten na twintig jaar van €853 naar €955 stijgen, mocht de rente naar 6% gaan. Hij heeft dan al twee derde van de lening afgelost. “De verdubbeling van de rente waarvoor Knot waarschuwt, schept hier dus geen bijzonder risicovolle situatie voor de klant”, aldus Sanders. De klant met de annuïteitenhypotheek krijgt te maken met een stijging van de bruto woonlasten van € 151. Wat uiteindelijk leidt tot een netto lastenstijging van € 57 per maand. “Inderdaad een stijging, maar een die de consument lang van tevoren ziet aankomen en die voor de meeste mensen beheersbaar zal blijken te zijn.”

Calamiteiten
Sanders erkent dat er situaties zijn waarin de waarschuwing van DNB meer dan terecht is. “Bijvoorbeeld als consumenten nog het recht hebben op een (deel) aflossingsvrije hypotheek, waarop tijdens de looptijd van de lening niets hoeft te worden afgelost. Of als door calamiteiten als echtscheiding of overlijden van een partner tussentijds een nieuwe hypotheek moet worden afgesloten.”

Maar dat risico ziet hij niet voor consumenten die nu voor het eerst een huis kopen en de rente voor een langere periode vastzetten. “Wordt dit risico door de samenleving desondanks toch als te groot ervaren, dan zijn er meerdere relatief eenvoudige maatregelen denkbaar die dit risico sterk kunnen beperken.”

Toetsrente
De meest voor de hand liggende maatregel is volgens Sanders om de toetsrente (die nu op 5% staat) niet langer alleen te koppelen aan een rentevaste periode van 10 jaar, maar deze in alle gevallen verplicht te stellen waarbij de duur van de rentevaste periode korter is dan de duur van de lening.

Een tweede, politiek rigoureuzere, maatregel is om in tijden waarbij de hypotheekrente extreem laag is, bij starters alleen of grotendeels een lineaire hypotheek toe te staan. “Bij deze hypotheek vindt immers vanaf de eerste maand van de lening een relevante aflossing van de lening plaats. Blijkt op het eind van de rentevaste periode de rente gestegen te zijn, dan is er zekerheid dat het leenbedrag (fors) lager is en de consument de gestegen rente waarschijnlijk makkelijk kan opvangen.”

Reageer op dit artikel