nieuws

Henk Nijboer wil mening Dijsselbloem over situatie bij Interbank

Financiële planning 1598

Henk Nijboer wil mening Dijsselbloem over situatie bij Interbank

Henk Nijboer (PvdA) heeft Kamervragen aan minister Dijsselbloem gesteld over de grote persoonlijke problemen die zijn ontstaan door de hoge rentes op doorlopende kredieten bij Interbank. Consumentenprogramma Kassa besteedde daar herhaaldelijk aandacht aan.

Nijboer wil weten of klanten in het verleden goed zijn voorgelicht? “Wisten zij bijvoorbeeld dat ondanks hoge maandelijkse betalingen er niet of slechts zeer beperkt werd afgelost, zodat de schulden tot in lengte van jaren blijven bestaan? Als de voorlichting onvoldoende was, wat wordt mensen ter compensatie of als hulp geboden?” Ook vraagt hij zich af hoeveel van dergelijke ‘locked in’ leningen in Nederland zijn verstrekt? “Welke maatregelen neemt de Autoriteit Financiële Markten om deze problemen op te lossen, zodat mensen niet tot het einde der tijden zware schulden meetorsen?”

De andere vragen van Nijboer zijn:

  • Is het toegestaan dat, wanneer een persoonlijke lening passender is dan een doorlopend krediet, mensen jarenlang geen aanbod krijgen van banken om dit om te zetten? Hoe kan het dat dit gebeurt?
  • Is er toezicht op de variabele renteopslagen? Hoe is het mogelijk dat ondanks de lage rente voor veel klanten de rente op hun doorlopende kredieten juist steeg; is dit toegestaan?
  • Zijn mensen vrij hun eigen tussenpersoon te kiezen?
  • Welke belemmeringen zijn er voor mensen om kredieten met hoge rentes over te sluiten naar een andere partij met passender rentes? Zou u deze mogelijkheden kunnen bevorderen?
  • Hoe lang mogen kredieten doorlopen? Zijn er grenzen aan gesteld, zodat mensen niet tot aan hun dood aan hoge betalingen vastzitten? Wat vindt u van producten waar slechts een procent – en dus bijna niks- jaarlijks wordt afgelost? Is dat weer een vondst van financiële instellingen om wetten en regels te omzeilen?
  • Hoe groot is het probleem met doorlopende kredieten in Nederland? Wat is de gemiddelde schuld? Wat is de gemiddelde maandbetaling? Hoeveel mensen met een ‘locked in’ lening zijn er en hoeveel mensen met problemen met een dergelijke lening zijn geholpen en hoeveel nog niet?
  • Deelt u het morele oordeel, o.a. van hoogleraar Boot, dat de getoonde praktijken moreel verwerpelijk zijn? Zo ja, wat gaat u daaraan doen? Zo nee, waarom niet?
Reageer op dit artikel