nieuws

Dijsselbloem noemt boeterente ‘enigszins misleidende term’

Financiële planning 2576

Dijsselbloem noemt boeterente ‘enigszins misleidende term’

Boeterente is niet meer dan een vergoeding voor banken als gevolg van de misgelopen rente. Bij het berekenen ervan moet het klantbelang centraal staan. De boete die de hypotheekverstrekker rekent, mag nooit hoger zijn dan het financiële nadeel dat de hypotheekverstrekker lijdt, en dat wordt ook vastgelegd in de nieuwe Mortgage Credit Directive. Dat schrijft minister Dijsselbloem in antwoord op Kamervragen van Henk Nijboer van de PvdA.

Henk Nijboer wilde van de minister van Financiën weten hoe hij denkt over de renteopslagen die banken in rekening brengen aan huiseigenaren bij het toepassen van rentemiddeling.

Misleidend
Dijsselbloem gaat eerst in op de terminologie. “Banken hanteren een vergoedingsrente aan klanten die vóór het aflopen van de rentevastperiode hun hypotheek willen oversluiten. De term boeterente is dan ook een enigszins misleidende term. Het gaat immers om een vergoeding voor de banken als gevolg van de misgelopen rente omdat het contract tussentijds wordt opengebroken. Deze vergoedingsrente wordt gehanteerd omdat de bank bij het afsluiten van de hypotheek ook voor een langere periode financiering op de kapitaalmarkt heeft aangetrokken.”

De hoogte van de boeterente is afhankelijk van verschillende factoren, aldus de minister, zoals de resterende looptijd van de rentevastperiode, het verschil tussen het rentepercentage dat over de huidige hypotheek wordt betaald en het rentepercentage van het nieuwe contract, het percentage dat jaarlijks boetevrij kan worden afgelost en de hoogte van het hypotheekbedrag.

Klantbelang
Volgens Dijsselbloem moet het belang van de klant bij de berekening van de boeterente centraal staan. “Dit houdt onder meer in dat de berekening van de boeterente gebeurt op een transparante manier en op basis van passende uitgangspunten, zonder dat verrekeningen van kortingen of onjuiste afrondingen het klantbelang schaden.”

Financieel nadeel
De minister laat verder weten dat de wijze van berekening van de boeterente bij hypotheken verder wordt gereguleerd bij de implementatie van de nieuwe richtlijn Mortgage Credit Directive. “Deze richtlijn bepaalt onder meer dat de boete die de hypotheekverstrekker rekent nooit hoger mag zijn dan het financiële nadeel dat de hypotheekverstrekker lijdt. De AFM houdt hier toezicht op.”

Dijsselbloem gaat in overleg met de AFM in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (Bgfo) verder verduidelijken wat precies verstaan mag worden onder ‘financieel nadeel’.

Reageer op dit artikel