nieuws

Verlenging verjaringstermijn mkb-rentederivaten

Financiële planning 1375

Verlenging verjaringstermijn mkb-rentederivaten

Vijf banken hebben met een commissie van deskundigen afgesproken dat de verjaringstermijn voor klachten en vorderingen over rentederivatenproducten wordt verlengd. De verlenging geldt voor alle vorderingen van mkb-klanten over derivaten die tussen 1 maart en 1 oktober van dit jaar zouden verjaren.

Op 1 maart is door het ministerie van Financiën een zogeheten derivatencommissie ingesteld, waarin onder anderen DSB-curator Rutger Schimmelpenninck zitting heeft. Die commissie zoekt in overleg met ABN Amro, Rabobank, ING, SNS en Van Lanschot en vertegenwoordigers van mkb-klanten met rentederivaten uit hoe klanten kunnen worden gecompenseerd voor schade die zij hebben geleden door niet-passend advies of onvoldoende informatie met betrekking tot de aankoop van rentederivaten. “De banken en een aantal vertegenwoordigers van mkb-klanten hebben informatie aan de derivatencommissie gegeven en hebben zich bereid verklaard nader overleg te willen voeren. In dit kader zijn (en worden) wederzijdse vertrouwelijkheidsafspraken gemaakt. Er zullen nog gesprekken volgen met andere vertegenwoordigers van mkb-klanten”, meldt de commissie.

Negatieve waarde niet meewegen
Vorderingen kunnen nu dus nog worden ingediend tot en met eind september. “De derivatencommissie roept de banken op om tenminste tot de afronding van het herstelkader bij mkb-klanten die in financiële problemen zitten, de negatieve marktwaarde van het derivaat niet mee te wegen in de beoordeling van de financiële situatie van die klant.” Dat herstelkader wordt de komende maanden opgesteld volgens een protocol dat is gepubliceerd op www.derivatencommissie.nl. “Daarin is onder meer opgenomen op welke wijze gewerkt zal worden richting afronding van het herstelkader medio 2016.”

Reageer op dit artikel