nieuws

Ook Deutsche Bank aangesloten bij derivatencommissie

Financiële planning 1387

Ook Deutsche Bank aangesloten bij derivatencommissie

In vervolg op de aankondiging van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de nieuwe aanpak voor de beoordeling van rentederivatencontracten, heeft Deutsche Bank zich aangesloten bij de werkwijze van de onlangs aangestelde onafhankelijke derivatencommissie.

De AFM constateert dat Deutsche Bank al belangrijke stappen heeft gezet om te komen tot een passend compensatiekader. Niettemin vindt de AFM het belangrijk dat de rentederivatencontracten van de klanten van Deutsche Bank langs dezelfde uniforme lat worden gelegd als die van de andere betrokken banken als het herstelkader eenmaal vaststaat. Volgens de toezichthouder hebben constructieve gesprekken in de afgelopen weken tussen de AFM en Deutsche Bank er toe geleid dat de bank zich aansluit bij de gesprekken met de derivatencommissie. Deutsche Bank zal in die gesprekken ook haar ervaringen met het rentederivatenproces inbrengen.

Het uniform voorschrijvend herstelkader moet er toe leiden dat de 6 betrokken banken de fouten gaan herstellen die zijn gemaakt in de advisering van klanten over rentederivatenproducten. Het doel hiervan is dat getroffen klanten, veelal afkomstig uit het midden- en kleinbedrijf (mkb), een passende oplossing wordt geboden.

Reageer op dit artikel