nieuws

Onderlinge ’s-Gravenhage uit het rood

Financiële planning 1237

Onderlinge ’s-Gravenhage uit het rood

Waar de totale markt voor levensverzekeringen vorig jaar met ongeveer 14% daalde, zag levensverzekeraar Onderlinge ’s-Gravenhage in 2015 de nieuwe brutopremie- en koopsomproductie met ruim 21 % toenemen tot € 19,5 miljoen. De levensverzekeraar behaalde een nettowinst van bijna € 58 miljoen. Een jaar eerder boekt Onderlinge ’s-Gravenhage nog een verlies van bijna €40 miljoen.

Uit de jaarcijfers van de levensverzekeraar blijkt dat 2015 met een positief technisch resultaat van € 12,8 miljoen werd afsloten. Volgens de verzekeraar  is dit te danken aan een toename van de beleggingsopbrengsten, een verdere afname van de bedrijfskosten en een geringer effect van de lage rente op de technische voorzieningen.  Het bruto premie-inkomen (excl. winstkoopsom) van de Maatschappij kwam uit op € 120,7 miljoen (-3,2 %).

Dat desalniettemin tegen de stroom in meer nieuwe productie is gedraaid, is volgens algemeen directeur Pieter Loyson te danken een toegenomen belangstelling voor producten op het gebied van oudedagsvoorziening. “De Onderlinge ’s-Gravenhage heeft actief ingespeeld op de kansen binnen de verzekeringsmarkt door in 2015 twee nieuwe pensioenproducten op de markt te brengen: het MKB GarantiePlusPensioen en het DGA GarantiePlusPensioen. Het GarantiePlusPensioen heeft een gegarandeerde kapitaaluitkering die, als dat mogelijk is, wordt verhoogd met maatschappijwinstdeling.”

De waarde van de totale beleggingsportefeuille steeg met 5,8 % tot €1,9 miljard. De aanwezige solvabiliteit is toegenomen tot 344 % (2014 290 %) van de onder Solvency I vereiste solvabiliteit.

Reageer op dit artikel