nieuws

NVB ondersteunt pleidooi AFM tegen overkreditering

Financiële planning 1011

NVB ondersteunt pleidooi AFM tegen overkreditering

De Nederlandse Vereniging van Banken geeft in aanvulling op het AFM-standpunt van vorige week aan dat het alleen mogelijk is om voor de aanvullende kosten bij het kopen van een eigen huis een aanvullend consumptief krediet af te sluiten wanneer er ruimte bestaat binnen de grenzen van verantwoord lenen. De NVB bevestigt dat er gesprekken gaande zijn om de leennormen voor hypothecair en consumptief krediet te harmoniseren.

De NVB stelt: “Bij het verstrekken van een hypothecair krediet moeten banken rekening houden met lopende consumptieve kredieten van de klant, en vice versa. Dit betekent niet dat het afsluiten van een consumptief krediet, bijvoorbeeld voor de kosten die gemoeid zijn met de aankoop van de woning, is uitgesloten. Het betekent wel dat zowel de bank als de klant, ook binnen de toegestane wettelijke ruimte, moeten kijken naar de wenselijkheid en betaalbaarheid van een aanvullende lening.”

Maximaal lenen
De normen voor kredietverstrekking geven aan wat de maximale leenruimte voor consumenten is. Al vaker heeft de NVB benadrukt dat zij het belangrijk vindt dat consumenten voor zichzelf bepalen welke maandlasten zij willen en kunnen betalen. “Op die manier kan de consument zelf beoordelen welk bedrag hij maximaal wil lenen. De consument heeft zelf immers het beste zicht op de eigen financiële situatie en het uitgavenpatroon. Uiteraard geldt dat de maximum grenzen hierbij overeind moeten blijven en banken terughoudend zijn waar dat nodig is.”

Harmoniseren
De leennormen voor hypothecair krediet en consumptief krediet zijn beide gebaseerd op berekeningen door het Nibud. De NVB bevestigt dat er op dit moment in gezamenlijkheid met zowel de toezichthouders als overige kredietverstrekkers de mogelijkheid wordt bekeken om de normen verder te harmoniseren. “Daardoor ontstaat straks ook richting de klant meer duidelijkheid over de mogelijkheden voor het aangaan van een hypotheek of consumptieve lening.”

Reageer op dit artikel