nieuws

Maximaal 80% financiering bij modeltaxatie

Financiële planning 2019

Maximaal 80% financiering bij modeltaxatie

Alleen bij hypotheken tot 80% van de verkoopwaarde van de woning kunnen consumenten in de toekomst een zogeheten modeltaxatie inzetten. Minister Dijsselbloem heeft dit aangegeven als invulling van de motie Ronnes en Aukje de Vries bij de invoering van de Mortgage Credit Directive.  Consumenten die toch volledig willen financieren zullen een normale taxatie voor de waardebepaling moeten laten uitvoeren.

Bij de invoering van de nieuwe Europese richtlijnen voor de hypotheekmarkt zijn ook nieuwe normen voor de bepaling van de Loan to Value geregeld. Naast de gebruikelijke taxatie (bij bestaande bouw) en de aanneemsom (bij nieuwbouw)  is er straks ook de mogelijkheid om een modelmatige waardebepaling in te zetten. In lijn met de aangenomen motie wil Dijsselbloem deze waardebepaling alleen inzetten bij voor minder risicovolle hypotheken.

“Modelmatige wijzen van waardebepalingen gaan uit van verschillende objectieve factoren, zoals de ligging, de grootte en het type van de woning. Het voordeel van deze modellen voor consumenten is dat het goedkoper is dan het laten opstellen van een taxatierapport. Het nadeel is dat er geen rekening wordt gehouden met de staat van de individuele woning. Wanneer een woning in een slechte staat verkeert, bestaat er een risico dat de modelmatige taxatie te hoog uitvalt wat tot gevolg kan hebben dan meer geleend kan worden dan de daadwerkelijke waarde van de woning.”

Om de consument hiertegen te beschermen is tevens in het besluit geregeld dat het kredietbedrag niet meer mag bedragen dan 80% van de waarde van de woning, wanneer een waardebepaling van de woning op modelmatige wijze tot stand is gekomen.
Dijsselbloem: “Bij een kredietbedrag lager dan 80% van de waarde van de woning wordt voldoende ondervangen dat de staat van de individuele woning kan afwijken van de gemiddelde staat van de woningen met vergelijkbare objectieve factoren. Deze grens is in overleg met de Autoriteit Financiële Markten bepaald en biedt een voldoende mate van bescherming tegen overkreditering.”

Reageer op dit artikel