nieuws

Markt: aansturen op lange(re) rentevaste periode

Financiële planning 2068

Markt: aansturen op lange(re) rentevaste periode

Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank (DNB), riep vorige week dat er ‘ongelukken’ gaan gebeuren door de lage hypotheekrente. Hij raadt huizenkopers aan eerst een persoonlijke stresstest uit te voeren. Dit leverde op amweb behoorlijk wat reacties op. Maar wat vinden de hypotheekverstrekkers er eigenlijk van?

Jill Aalders, communicatiemanager De Hypotheker, erkent dat de hypotheekrente historisch laag is. “En een lage rente zorgt inderdaad voor lagere maandlasten gedurende de rentevaste periode van je hypotheek. Het is belangrijk dat je je als huizenkoper realiseert dat je maandlasten na afloop van die rentevaste periode kunnen wijzigen. En wanneer de hypotheekrente op dat moment hoger is, dan zullen je maandlasten dus stijgen. Daarom rekenen wij elke klant voor wat zijn maandlasten worden wanneer na afloop van zijn rentevaste periode de rente 4% hoger zou liggen. Stel: je sluit nu een hypotheek af voor 15 jaar vast met een rente van 2,5%. Dan maken we inzichtelijk wat je maandlasten worden wanneer de rente na die 15 jaar gestegen is naar 6,5%. Op die manier wijzen we elke klant concreet op de gevolgen van een mogelijke rentestijging. Of te wel: de stresstest waar Klaas Knot het over heeft, brengen wij al in de praktijk.”

Een ander gevolg van de lage rentestand is volgens Aalders dat veel huizenkopers kiezen voor een langere rentevaste periode. “Zo zien wij dat inmiddels driekwart van de klanten een rentevaste periode afsluit die langer is dan 10 jaar. Ook huizenkopers realiseren zich dat de hypotheekrente momenteel heel laag is en men wil daarvan zo lang mogelijk profiteren. Met een langere rentevaste periode vermijd je dus het risico van stijgende maandlasten in de nabije toekomst.”

Geen inzicht
Jeroen Oversteegen, directeur Nationale Hypotheekbond, denkt dat het risico op ongelukken aanwezig is bij consumenten die kiezen voor een korte rentevaste periode of geen inzicht hebben in gekregen in het risico van een rentestijging na bijvoorbeeld het einde van de eerste vaste periode. “Het merendeel van de consumenten kiest voor een langere rentevaste periode om over een langere termijn te profiteren van de huidige lage hypotheekrentetarieven”, aldus Oversteegen. “Tevens kiezen consumenten voor een 10 jaar of langere rentevaste periode omdat de vanaf 10 jaar rentevast getoetst mag worden met de werkelijk te betalen rente. De conclusie is dat consumenten meer kunnen lenen met een rentevaste periode die langer is dan 10 jaar. Bij kortere rentevaste periodes is de de maximaal te verkrijgen hypotheek lager. Dit scheelt ongeveer 10% à 15%.”

Oversteegen merkt op dat vanwege de nieuwe hypotheeknormen het merendeel van de consumenten een hypotheek met een aflossingsverplichting heeft en het risico op restschuld gedurende de looptijd van de hypotheek zal aflopen. “Consumenten die kiezen voor een langere rentevaste periode en de mogelijkheid hebben om op elk moment de rente vast te zetten voor een langere periode, hebben een beperkt risico. Grotere risico’s zijn de situatie’s bij echtscheiding, werkeloosheid, verminderd inkomen, arbeidsongeschiktheid en overlijden, dit kan leiden tot een situatie van gedwongen verkoop.”

Altijd een stresstest
Over het nut van een stresstest is Oversteegen duidelijk, die is altijd nodig. “Het is belangrijk om consumenten inzicht te geven in de gevolgen van een eventuele rentestijging gedurende de looptijd van de hypotheek en na bijvoorbeeld het eind van de eerste rentevaste periode. Een prognose afgeven dat gedurende de gehele looptijd van de hypotheek de rente op het huidige lage renteniveau blijft, kan een onrealistisch beeld weergeven. Voor zowel huiseigenaren met een hypotheek als de staat zou het mooi zijn als de rente een aantal decennia op dit lage niveau blijft. Het loont dan om af te lossen en de totale som aan hypotheekrenteaftrek zal afnemen.”

Tijdbom
Ronald Touwslager, directeur van Obvion, is het eens met de uitspraken van Klaas Knot. “Knot houdt met zijn uitspraken zicht op de lange termijn, dat is goed. Dat de rente zo laag is, daar kunnen we met z’n allen niets aan doen. Maar als we op deze manier doorgaan, creëren we een tijdbom. Als we daar al niet mee bezig zijn. Door de huidige lage rente zijn de maandlasten ook laag. Maar wat als de rente op een bepaald moment weer omhoog schiet? Dan gebeurt dat met de maandlasten natuurlijk ook. En de negatieve effecten daarvan moeten we zorgvuldig in de gaten houden.”

Net als Oversteegen, is ook Touwslager van mening dat je potentiële huizenkopers altijd aan een stresstest moet onderwerpen. “Het uitvoeren van een stresstest is in mijn ogen een vereiste. Maar ik denk dat je zo’n stresstest moet doen bij mensen met een bestaande hypotheek. Voor mensen die hun eerste huis kopen en dus voor het eerst een hypotheek afsluiten, lijkt het me beter om de toetsrente van 5% te verplichten op een rentevaste periode. Een goede adviseur moet daar ook op aansturen.”

Reageer op dit artikel