nieuws

Blackrock: Jongeren zien weinig heil in beleggen

Financiële planning 4432

Blackrock: Jongeren zien weinig heil in beleggen

Nederlanders onderschatten het rendement dat zij kunnen behalen met beleggen en vinden aandelen en obligaties zelfs een beetje eng. Dat blijkt uit grootschalig internationaal onderzoek van BlackRock waaraan ruim 31.000 mensen uit 20 landen deel namen. Bijna 60% van de Nederlanders ziet beleggen als gokken. Ook blijkt uit het onderzoek dat pensioen opbouwen voor de meeste Nederlanders geen prioriteit heeft en dat vrouwen zich meer zorgen maken over hun financiële toekomst dan mannen.

“Jongeren, die veel positiever zijn over de financiële toekomst dan 35-plussers, zien weinig heil in beleggen”, zegt Bob Hendriks, hoofd Retail Nederland en Scandinavië van BlackRock. Als deze groep wordt voorgerekend dat een belegging in 2005 van 1000 euro in aandelen nu zou zijn gegroeid tot 1851 euro en dat de reële waarde van 1000 euro spaargeld in tien jaar zou zijn geslonken tot 988 euro, zegt slechts 16% van hen dat ze het grootste gedeelte van zo’n bedrag in aandelen zou investeren.

Laagste niveau
Volgens Hendriks kan ook te maken hebben met het feit dat slechts één op de zeven Nederlanders gebruik maakt van professioneel financieel advies, het laagste niveau van heel Europa. De kosten van advies worden het vaakst genoemd als reden om geen adviseur in te schakelen.

Vertrouwen
De onderzoekers constateren dat de financiële sector de vertrouwensbreuk van de financiële crisis nog niet te boven is. Slechts één van de vijf Europeanen zegt zijn of haar bank te vertrouwen, blijkt uit het onderzoek. De reputatie van vermogensbeheerders en investment management bedrijven, is ook niet hersteld. Slecht 5% van de ondervraagden heeft een goed gevoel bij deze instellingen.

Positief is dat binnen de millennium-generatie, steeds meer mensen vinden dat financiële instellingen hen kunnen helpen hun doelen te bereiken. Dit geldt ook voor mensen die al gebruik maken van een adviseur en de groep vermogenden.

Pensioen: geen prioriteit
Pensioen opbouwen heeft voor de meeste Nederlanders overigens geen prioriteit. Bovendien vindt de helft van de Nederlanders de materie lastig, tegen 39% in de rest van Europa. Dat komt mede omdat we in ons land de zekerheid kennen van de AOW. Daarom maken relatief weinig mensen zich zorgen dat ze na hun pensionering niet rond kunnen komen.

“Sparen of beleggen voor een comfortabele oude dag heeft geen voorrang. Nederlanders willen als ze met pensioen gaan een gemiddeld inkomen van €27.400 ontvangen en 41% heeft er vertrouwen in dit niveau ook te zullen halen.” Aldus Hendriks. In 2014 toen het laatste onderzoek werd gehouden, lag dat percentage nog op 49%.

Spaargeld
Driekwart van de Nederlandse respondenten die nog niet (volledig) met pensioen zijn, erkent wel dat ze naast hun AOW behoefte zullen hebben aan andere bronnen van inkomsten, zoals een aanvullend pensioen of spaargeld. De millennium-generatie verwacht, dankzij de onzekerheid over ons pensioenstelsel, duidelijk minder van de huidige regelingen (32% tegen 41% in totaal), zo blijkt uit de enquête. 47% van de millennium-generatie denkt later ook spaargeld te moeten inzetten als ze met pensioen zijn.

Vrouwen hebben zorgen
Bijna 60% van de vrouwen maakt zich momenteel druk over de alsmaar stijgende ziektekostenpremies, het dure levensonderhoud (50%) en veranderingen in de sociale zekerheid en AOW (47%). Mannen hebben ook oog voor risico’s die hun financiële toekomst zouden kunnen bedreigen, maar maken zich er minder zorgen om.

Weerzin
Slechts 16% van de vrouwen heeft zowel spaargeld als beleggingen. “Nederlanders hebben nou eenmaal een ingebakken weerzin tegen het risico om geld te verliezen en vinden vrij opneembaar geld een veiliger gevoel geven dan beleggingen. Slechts 6% van de Nederlandse vrouwen geeft aan verstand te hebben van beleggen en durft zelf beslissingen op dat gebied te nemen. Dat is heel weinig, onder Europese vrouwen ligt dat gemiddeld op 39%”, zegt Hendriks van BlackRock.

“Het zou absoluut geen kwaad kunnen als Nederlandse vrouwen sterker in hun schoenen zouden staan als het gaat om beleggen en zich meer zouden bezighouden met financiële planning.” Ter vergelijking: 33% van de Nederlandse mannen denkt verstand te hebben van beleggen.

Reageer op dit artikel