nieuws

AFM wil rem op consumptief meefinancieren hypotheekkosten

Financiële planning 4111

AFM wil rem op consumptief meefinancieren hypotheekkosten

De AFM roept financiële dienstverleners op om terughoudend te zijn met het adviseren van een consumptief krediet voor de kosten van het afsluiten van een hypotheek. De toezichthouder heeft signalen ontvangen dat hypotheekadviseurs consumenten adviseren de kosten die samenhangen met de aankoop van een woning consumptief te financieren.

De maximale hypotheek ten opzichte van de waarde van de woning bedraagt momenteel 102% en wordt in 2018 verlaagd tot 100%. Door deze maatregelen moeten consumenten bij de koop van een woning vaker eigen geld inbrengen.

Uit consumentenonderzoek van de AFM blijkt dat 12% van de consumenten het hypotheekbedrag verlaagt door een consumptief krediet af te sluiten. Het is op dit moment vanuit verantwoorde kredietverlening niet verboden om naast een maximale hypotheek een consumptief krediet af te sluiten, zegt de AFM, maar verstandig is het niet om de bijkomende kosten consumptief te financieren als er onvoldoende ruimte in hypothecaire leennormen bestaat om dit hypothecair te financieren. “De maandlasten van een consumptief krediet zijn in de regel aanzienlijk hoger vanwege het ontbreken van een zekerheid. Met de geleidelijke verlaging van de LTV is beoogd de consument beter te beschermen tegen het restschuldrisico in de eerste jaren van de hypotheek. Het consumptief meefinancieren van bijkomende kosten beperkt dit risico niet.”

Terughoudend
Om die reden roept de AFM financiële dienstverleners op terughoudend te zijn met het consumptief meefinancieren van de bijkomende kosten. Deze terughoudendheid komt volgens de toezichthouder overeen met de passages uit de gedragscodes voor consumptief krediet van de Vereniging van financieringsondernemingen in Nederland en de Nederlandse Vereniging van Banken. “Hieruit blijkt dat de financiële dienstverlener moet informeren of het krediet bestemd is voor de verwerving van een onroerend goed en als daar sprake van is, dat de hypotheekregels van toepassing zijn. Als in uitzonderlijke situaties toch op verantwoorde wijze een consumptief krediet kan worden verstrekt in aanvulling op een hypothecair krediet, dan spreekt het voor zich dat de lasten van dit consumptief krediet worden meegenomen bij het bepalen van de maximale leenruimte van de hypotheek. Dit zou het geval kunnen zijn als de lasten van de hypotheek substantieel lager zijn dan de maximale hypotheeklasten.”

Harmoniseren
Door verschillen tussen de leennormen voor een hypotheek en een consumptief krediet is het in een aantal situaties mogelijk om bij een maximale hypotheek nog een consumptief krediet af te sluiten. De AFM wil dat de kredietnormen geharmoniseerd worden en zegt in gesprek te zijn met vertegenwoordigers van kredietverstrekkers.

Reageer op dit artikel