nieuws

AFM-voorzitter in FFP-jubileumboek: ‘Meeste advies nog productgericht’

Financiële planning 1964

AFM-voorzitter in FFP-jubileumboek: ‘Meeste advies nog productgericht’

“De overgrote meerderheid van de 7.500 onafhankelijke adviesorganisaties biedt geen financiële planning aan. Ze richten hun advies bijvoorbeeld alleen op de aanschaf van een hypotheek. Zij zijn momenteel nog onvoldoende in staat zich te profileren als algemeen klankbord voor de consument.” Dat schrijft AFM-voorzitter Merel van Vroonhoven in het jubileumboek ‘Financiële Planning, inzichten uit wetenschap en praktijk’ dat vandaag verschijnt ter ere van de twintigste verjaardag van de FFP.

Het boek met daarin een bundeling van wetenschappelijke inzichten en praktische kennis, wordt vandaag gepresenteerd tijdens een jubileumsymposium aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Zevenentwintig auteurs komen in de bundel aan het woord: diverse hoogleraren uit Nederland en buitenland, toezichthouders, bestuursleden van FFP, onderzoekers, financieel deskundigen en advocaten.

Toegang
Merel van Vroonhoven zou willen dat meer consumenten toegang hebben tot financiële planning. “Ook banken bieden voor de gemiddelde consument nog nauwelijks diensten aan op het gebied van financiële planning”, schrijft zij. “Ook hier lijkt het advies vooral nog product- en eventgericht. De ongeveer 4.000 personen die als financieel planners in ons land werkzaam zijn, werken overwegend bij banken of een andere financiële instelling. Zij bedienen vooral consumenten die meer te besteden hebben. Dat geldt ook voor de onafhankelijke financieel planner. Hij vraagt 2.000 tot 3.000 euro voor een financieel plan. De ervaring leert ons dat de gemiddelde consument dit te duur vindt. ”

Data
De uitdaging zit ‘m volgens Van Vroonhoven in het vergroten van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van planning voor iedere consument. “Juist ook voor consumenten met een kleinere beurs of risicogroepen. Ik zie dan ook een mooie uitdaging voor financieel planners om hun dienstverlening bereikbaar te maken voor een brede groep consumenten. Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat u inzicht krijgt in de volledige financiële situatie van de consument. Financiële instellingen zullen dus over hun schaduw heen moeten stappen en bereid zijn op nadrukkelijk verzoek van de consument financiële data te delen.”

Oneerlijk
Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, schreef het voorwoord. Hij schrijft dat slechts 22 procent van de Nederlanders financieel gezien verder denkt dan tien jaar. Volgens hem is ver vooruit plannen alleen mogelijk als klanten een bewuste afweging kunnen maken over financiële producten. “Zo’n bewuste keuze was lange tijd lastig, omdat financiële producten in het recente verleden ondoorzichtig waren en in sommige gevallen ronduit oneerlijk. De producten hadden verborgen kosten en waren in moeilijk te begrijpen vaktaal geschreven. Daarnaast was te veel aanbod  standaard. Dit staat haaks op een gezonde financiële planning, want zo’n planning bestaat per definitie uit maatwerk.” De minister noteert ook: “Planners onderscheiden zich van andere financieel adviseurs en bemiddelaars doordat het in de eerste plaats om een goed plan gaat, niet om de hypotheek of verzekering. Ze kunnen een financieel product verkopen, maar dat hoeft niet. Sterker nog, een goede financieel planner zegt geregeld: ‘Niet doen’.”

Doctrine
Marc van Poeteren, voorzitter van de Vereniging FFP, schrijft in zijn bijdrage (op eigen titel) juist dat de financieel planner toegankelijker kan worden door niet altijd die totale integraliteit na te streven. “Binnen de gelederen van financieel planners gold lange tijd de doctrine dat integrale planning het antwoord is op alle vragen. Inmiddels dringt het besef door dat het, vanuit de klant bezien, beter is om niet te allen tijde ‘totale’ integraliteit na te streven. In overleg met de klant kan gekozen worden voor een deeladvies. Met dien verstande dat een financieel planner vanuit een integrale visie kan en zal aangeven op welke uitgangspunten het advies is gebaseerd en welke mogelijk relevante aspecten in goed overleg met de klant buiten beschouwing zijn gelaten.”

Eigen propositie
Planners kunnen als generalist alles overzien en kunnen als specialist deelproblemen oplossen, aldus Van Poeteren. “Het ligt voor de hand om juist vanuit een specialisme in contact te komen met klanten in plaats van te starten vanuit een waardevolle, maar voor klanten niet altijd logische, generalistische insteek. Planners zouden zich meer moeten afvragen of het aanbieden van een breed opgezet financieel plan een doel op zich moet blijven. Een meer gefocuste eigen propositie leidt bij de klant wellicht tot een grotere herkenbaarheid van de aangeboden diensten. Het zo belangrijke totaaloverzicht kan daarna (bijna vanzelfsprekend) volgen.”

Reageer op dit artikel