nieuws

AFM: beleggingsonderneming kent klant niet goed genoeg

Financiële planning 1515

AFM: beleggingsonderneming kent klant niet goed genoeg

Grootbanken, private banks en zelfstandige beleggingsondernemingen kennen hun klant onvoldoende. Uit onderzoek van de AFM blijkt dat de kwaliteit van de inventarisatie in 2015 een krappe voldoende oplevert. In totaal zijn 20 beleggingsondernemingen onderzocht waarbij 88 klantdossiers zijn bekeken.

Per dossier heeft de AFM gekeken of de beleggingsonderneming de klantgegevens op orde heeft. Gemiddeld scoren de beleggingsondernemingen een 3 (op een schaal van 1 tot 5) voor het inventariseren van de klantgegevens. Dat is weliswaar hoger dan in de voorgaande jaren, maar nog niet op het door de AFM beoogde niveau (een 4). De grootbanken behalen gemiddeld een 3,4, de private banks en de zelfstandige beleggingsondernemingen een 2,9.

De AFM geeft in totaal 8 van de 20 beleggingsondernemingen een onvoldoende voor het inventariseren van de klantgegevens. Voor de negatieve uitschieters is de AFM een handhavingstraject gestart.

Risicobereidheid
Daarnaast noemt de AFM de resultaten op het gebied van het inventariseren van de risicobereidheid teleurstellend. Het gaat hierbij om vragen als: hoeveel risico wil de klant nemen? Slechts 2 van de 20 beleggingsondernemingen scoren een voldoende op dit vlak. De AFM: “Het uitvragen van de risicobereidheid is des te belangrijker gezien de huidige lage rente. Met rendementspercentages die tot een aantal jaar geleden vrijwel risicovrij konden worden behaald, zijn momenteel wel degelijk risico’s gemoeid.”

Maatregelen
De AFM benadrukt dat zij verwacht dat beleggingsondernemingen zich inzetten om de kwaliteit van de cliëntinventarisatie te verbeteren. Voor partijen die een onvoldoende scoren en die te weinig verbetering laten zien, zal de AFM formele maatregelen treffen.

Reageer op dit artikel