nieuws

Renteswapschadeclaim dient tuchtklacht in tegen Draijer (Rabo)

Financiële planning

Renteswapschadeclaim dient tuchtklacht in tegen Draijer (Rabo)

Stichting Renteswapschadeclaim heeft een tuchtklacht ingediend tegen Wiebe Draijer, CEO van de Rabobank. De stichting beweert dat hij met uitspraken in een interview met het AD de bankierseed heeft geschonden.

Draijer zei op 18 februari in het AD dat uit eigen onderzoek van de Rabobank niet was gebleken dat de bank valsheid in geschrifte pleegde bij de afhandeling van renteswapdossiers. “Hiermee werd door de heer Draijer verzwegen dat, enkele weken voor het uitkomen van het artikel in het AD, de dossiers van de stichting waarin was geantedateerd door de AFM voor wederhoor bij de Rabobank waren neergelegd. Hiermee handelt de heer Draijer volgens de stichting Renteswapschadeclaim in strijd met de door hem afgelegde bankierseed”, stelt de claimstichting.

Uit het onderzoek van de AFM zou volgens de stichting wel zijn gebleken dat er valsheid in geschrifte was gepleegd. Daarvan was Draijer volgens de stichting dus op de hoogte op het moment dat hij de gewraakte uitspraak deed in het AD.

Pieter Lijesen, voorzitter van de stichting Renteswapschadeclaim, licht de tuchtklacht toe: “De stichting heeft kort geleden melding gemaakt van het feit dat de Rabobank ondernemers handtekeningen liet zetten onder oude documenten, waardoor het leek alsof de handtekening al jaren geleden was gezet. Door in de krant aan te geven dat uit eigen onderzoek van de Rabobank niet blijkt dat er sprake is van valsheid in geschrifte, zegt de Rabobank impliciet dat zijzelf – en niet de stichting – de waarheid spreekt. Daarom zien wij ons nu genoodzaakt met de feiten naar buiten te treden en vragen wij om een formele bevestiging van ons standpunt via een tuchtklacht.”

Reageer op dit artikel