nieuws

Odin blijft trekken aan woekerpolishouder

Financiële planning

Odin blijft trekken aan woekerpolishouder

Stichting Odin heeft een nieuwe manier bedacht om houders van woekerpolissen te activeren. Met de gratis ‘quickscan woekerpolis’ wil de stichting consumenten snel en makkelijk inzicht geven in hun polis. Geïnteresseerden moeten hun nieuwste waardeoverzicht naar de stichting sturen en worden daarna gewezen op vervolgstappen, zoals het inschakelen van een Odin-adviespartner.

Geïnteresseerden hoeven alleen hun nieuwste waardeoverzicht naar de stichting te sturen. Experts kunnen aan de hand daarvan bepalen of het een woekerpolis is en hoe bedreigend de polis is. “We hopen daarmee woekerpolishouders te stimuleren toch in actie te komen”, zegt Odin-voorzitter Jeffrey Leichel. “We weten nu uit ervaring, dat wie bereid is een bedrag van 300 tot 1200 euro te investeren in een professioneel hersteladvies, die investering makkelijk in tienvoud of meer terugverdient. Daarnaast geven we ook inzicht in de claimmogelijkheden in de polis.”

Twintig procent
De stichting vindt het resultaat dat tot dusver is geboekt in het opruimen van de woekerpolisaffaire ‘onacceptabel’. Leichel: “Drie jaar geleden gaf het ministerie van Financiën de AFM opdracht verzekeraars onder druk te zetten de nog 5 miljoen lopende woekerpolissen in Nederland aan te pakken. De eerste 1 miljoen meest zorgelijke woekerpolissen zijn nu behandeld. Het resultaat is dat 80% van die polissen ongewijzigd doorloopt. Slechts 20% van de woekerpolissen is aangepast. En daarvan blijkt een belangrijk deel te zijn gestopt omdat simpelweg de looptijd er op zat. De eerste fase van het woekerpolisherstel moet daarom ook als een pijnlijke mislukking worden gezien.”

Wantrouwen
Volgens Odin is er een ‘diep, diep wantrouwen’ bij consumenten. “De laatste keer dat verzekeraars consumenten zo intensief benaderden was met de verkoop van woekerpolissen. Alle alarmbellen gaan af als een consument ineens wordt belaagd door zijn verzekeraar of tussenpersoon. De reflex is; dat gaat geld kosten”, zegt Leichel. “Consumenten zien en lezen over de vele productfouten en verzwegen kosten in die polissen. En ze horen van de keiharde juridische tegenwerking van verzekeraars om ruimhartig te compenseren. De lobbyclub van verzekeraars laat daarnaast geen mogelijkheid onbenut om vooral naar de tussenpersoon te wijzen. Daardoor lijkt er geen enkel zelfverwijt te zijn bij de verzekeraars”

Fabrieksfouten
De enkeling die zich laat verleiden tot een gratis hersteladvies krijgt een gekleurd en vaak incompleet advies van de verzekeraar zelf, zegt Leichel, of hij loopt bij zijn tussenpersoon (als die er nog is) tegen een muur van weerstand op. “Die laatste heeft helemaal geen zin en budget om volledig voor eigen rekening de ‘fabrieksfouten’ van de verzekeraar te herstellen. Het simpele gevolg is dat de consument zich wederom belazerd voelt, want politiek, AFM en consumentenclubs beloven met gratis hersteladvies iets wat ze niet kunnen waarmaken.”

Reageer op dit artikel