nieuws

NVM wil duidelijkheid over taxatie in nieuwe hypotheekregels

Financiële planning

NVM wil duidelijkheid over taxatie in nieuwe hypotheekregels

Makelaarsvereniging NVM vindt het een goed idee dat in de wet waarmee de nieuwe Europese hypothekenrichtlijn in ons land wordt geïmplementeerd de mogelijkheid van een modeltaxatie wordt geïntroduceerd, maar vindt dat in de Algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarmee dat wordt geregeld, nauwkeurig moet worden omschreven wanneer dat kan. De NVM wil daar zelf ook een rol in spelen. “Daarnaast wijst de NVM op het risico dat de discussie tussen risicobeheersing en de portemonnee van de consument kan resulteren in een poldermodel dat niet bijdraagt aan verdere professionalisering.”

In het Kamerdebat over de EU-richtlijn zegde minister Dijsselbloem (Financiën) toe om andere opties dan een volledig taxatierapport mogelijk te maken bij de aanvraag van een hypotheek. Daarmee wordt voorkomen dat consumenten onnodig op kosten worden gejaagd. Een modelmatige waardebepaling of alleen de koopsom zou in sommige gevallen volstaan. De NVM juicht toe dat in de nieuwe Europese regels risico’s bij banken worden beperkt doordat bij elke hypotheekaanvraag een taxatierapport nodig is. “In Nederland kennen we gelukkig al sinds 2009 het systeem van een gevalideerde taxatie. Door de aanwezigheid van gekwalificeerde taxateurs, een uniform taxatie- en validatiesysteem door validatie instituten en een toezichthouder op de validaties (STenV) loopt Nederland in Europa voorop in het borgen van woningtaxaties.”

Zorgvuldigheid
De vereniging steunt het pleidooi van Kamerleden voor het mogelijk maken van eenvoudiger taxaties, “maar waarschuwt partijen om zorgvuldigheid te betrachten in de formulering van de AMvB”. “Enkel de koopsom gebruiken als onderbouwing doet afbreuk aan de bescherming die de richtlijn en de wet de consument beogen te bieden. Een modelmatige waardebepaling kan in geval van een hypothecair krediet waarbij evident minimaal risico is dat de hoogte van de hypotheek niet aansluit bij de waarde van het onroerend goed, prima uitkomst bieden.” De NVM wil dat nauwkeurig wordt vastgelegd wanneer van een taxatierapport mag worden afgeweken en dat wordt vastgelegd waaraan een rapport in reguliere situaties moet voldoen. “Dit hoeft niet in detail. Er is immers gekozen voor zelfregulering. Een verwijzing conform de regeling voor hypotheken met NHG en het NRVT als centraal register kan volstaan.”

Reageer op dit artikel