nieuws

NVHP waarschuwt adviseurs: let op financieringsvoorbehoud

Financiële planning

NVHP waarschuwt adviseurs: let op financieringsvoorbehoud

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) roept financieel adviseurs op om in de komende periode extra alert te zijn op de termijn van financieringsvoorbehoud bij hypotheek. Dit naar aanleiding van wijzigingen die geldverstrekkers doorvoeren vanwege de implementatie van de Europese hypothekenrichtlijn (MCD).

“De invoering van de Europese hypothekenrichtlijn heeft grote gevolgen voor het acceptatieproces van hypotheken door banken en andere geldverstrekkers”, schrijft NVHP. “Alle geldverstrekkers gaan over tot wijziging van hun acceptatieprocessen. Hierbij treden echter grote verschillen tussen geldverstrekkers op. Bepaalde geldverstrekkers gaan werken met voorlopige en definitieve offertes. Bepaalde geldverstrekkers zullen echter pas een offerte verstrekken nadat alle relevante documenten door de consument zijn aangeleverd.”

Dat heeft consequenties voor het financieringsvoorbehoud bij de aankoop van een huis. “De bewaking van het tijdig inroepen van het financieringsvoorbehoud is, volgens vaste jurisprudentie, primair de verantwoordelijkheid van de consument. Maar uit uitspraken van onder meer de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening blijkt dat bijkomende omstandigheden er toe kunnen leiden dat toch de adviseur de verantwoordelijkheid draagt om de consument tijdig te waarschuwen dat binnen de overeengekomen termijn van het financieringsvoorbehoud geen definitieve beslissing zal komen over de aanvraag voor de hypotheek”, waarschuwt de NVHP.

Taak goed adviseur
Los van de aansprakelijkheidskwestie geeft Mark Sanders, plaatsvervangend voorzitter van de NVHP aan dat een goed adviseur het als zijn taak zal zien dat de klant niet in de problemen komt met het voorbehoud. Daarvoor is het met de nieuwe hypothekenrichtlijn wel extra opletten geblazen. Sanders: “Door de wijzigingen in acceptatieprocedures zal het zeker in de eerste fase ook regelmatig voorkomen dat een aanvraag nog in behandeling is op het moment dat het financieringsvoorbehoud is verstreken. Ook dan kan de consument in problemen komen. Immers, er is nog geen afwijzing die een beroep op het financieringsvoorbehoud rechtvaardigt terwijl er ook geen zekerheid is dat de financiering wordt toegekend. Juist in de overgangsfase waarin de sector zich nu bevindt, kunnen adviseurs extra waarde hebben voor hun klanten door de termijn van financieringsvoorbehoud scherp te bewaken. Voor consumenten wordt het nog verstandiger om al in de oriëntatiefase contact op te nemen met een adviseur, zodat al tijdig waar mogelijk begonnen kan worden met het verzamelen van alle relevante documenten.”

Reageer op dit artikel