nieuws

Nibud Leerstoel: hoe kunnen wij ons financieel gezonder gedragen

Financiële planning 1551

Nibud Leerstoel: hoe kunnen wij ons financieel gezonder gedragen

Veel Nederlanders hebben moeite met rondkomen. Bijzonder Hoogleraar Wilco van Dijk, verbonden aan de Universiteit van Leiden en Nibud, onderzoekt hoe wij ons financieel gezonder kunnen gedragen.

Nederland is één van de rijkste landen ter wereld. Toch heeft minstens 15% van de Nederlandse huishoudens te maken met ernstige betalingsachterstanden. En heeft zeker 7% van de huishoudens te maken met problematische schulden. Meer kennis over economische keuzes – zoals wel of niet sparen – helpt bij het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid van Nederlandse huishoudens. Daarom heeft Nibud samen met de Universiteit Leiden een bijzondere leerstoel ingesteld: ‘Psychologische determinanten van economisch keuzegedrag’. Hierdoor komt er meer wetenschappelijke kennis over economisch keuzegedrag en deze kennis wordt geïntegreerd in de voorlichting en advisering van het Nibud.

Onderzoek
Van Dijk onderzoekt, met zowel laboratorium- als veldonderzoek, onder andere, hoe verlangens en impulsen keuzes van mensen beïnvloeden. Daarnaast ontwikkelt en test hij samen met het Nibud verschillende interventies die  mensen kunnen helpen om minder impulsief te reageren op verleidingen en hen helpt goede keuzes te maken. Bijvoorbeeld bij het afsluiten van leningen en sparen voor een financiële buffer om economische tegenslagen op te vangen. Van Dijk aanvaardt op 1 april zijn hoogleraarsambt en spreekt dan zijn oratie ‘Grip op mentaal budget’ uit aan de Universiteit Leiden.

Te veel keuzes
“In de complexer wordende maatschappij kunnen we de hoeveelheid benodigde informatie en het aantal mogelijkheden vaak moeilijk behappen”, stelt Van Dijk. “Zoals welke zorgverzekering we moeten nemen. Er zijn minstens 18 sites voor het vergelijken van meer dan 50 zorgverzekeringen. Het hebben van veel keuze leidt nogal eens tot uitstelgedrag en als we dan toch een keuze maken zijn we vaak minder tevreden met de beslissing dan als we minder opties hadden gehad. Veel keuze lijkt aantrekkelijk, maar is vaak overweldigend en frustrerend.”

Reageer op dit artikel