nieuws

Legal pleit voor betaling advies via premieopslag

Financiële planning

Legal pleit voor betaling advies via premieopslag

Bij de evaluatie van het provisieverbod zou overwogen moeten worden dat consumenten de mogelijkheid krijgen om de advieskosten via een premieopslag te spreiden over (een deel van) de looptijd van het te sluiten product. Dat bepleit Legal & General-directeur Arno Dolders naar aanleiding van een onderzoek onder consumenten over de ervaringen met het provisieverbod voor complexe producten.

Legal & General heeft de afgelopen drie jaar GfK vier keer onderzoek laten doen naar de mening van consumenten over het provisieverbod en onafhankelijk advies, voor het laatst eind vorig jaar. 73% van de 598 bevraagde consumenten vindt onafhankelijk advies bij complexe producten belangrijk; eind 2014 was dat nog 59%. Voor een hypotheek laat 38% zich volledig door een adviseur begeleiden; een even grote groep oriënteert zich zelfstandig en laat voor het sluiten een adviseur een check doen. Voor pensioengerelateerde producten is de adviesbehoefte wat minder; een derde zegt in staat te zijn zo’n product volledig zelfstandig te sluiten. Dat geldt voor de overlijdensrisicoverzekering in nog sterkere mate: 49% sluit de ORV zelf.

Minder begrip voor adviesnota bank
Bij een op de drie consumenten is niet bekend wat het provisieverbod inhoudt; 20% heeft er nog nooit van gehoord. Een adviesnota van een onafhankelijk adviseur vindt 66% begrijpelijk. Betalen voor advies van een bank of verzekeraar wordt minder logisch gevonden: daar vindt 22% het begrijpelijk om advieskosten in rekening gebracht te krijgen en 55% vindt dat niet acceptabel. Hoewel de meerderheid (53%) de advieskosten (veel) te hoog vindt, noemt 42% de kosten realistisch. Ruim een kwart van de ondervraagden die geen adviseur in de arm nemen, doet dat omdat het advies als te duur wordt ervaren. Wie wel voor advies kiest, doet dat vooral vanwege de onafhankelijkheid, eerdere ervaringen en de kwaliteit van de adviseur.

Een kwart haakt af
Gemiddeld haakt 25% van de consumenten af na een oriënterend gesprek met een adviseur; 40% vraagt daarna betaald advies. Vooral bij pensioenproducten is de groep consumenten die zonder betaald advies producten sluit, onzekerder over de genomen beslissing. Driekwart zou de keuze willen hebben om advieskosten ineens of gespreid te betalen. Wanneer die keuze met betrekking tot een ORV wordt voorgelegd, zou desondanks 38% kiezen voor betaling ineens; 22% heeft geen duidelijke voorkeur.
Naar aanleiding van die bevinding pleit Legal & General voor aanpassing van het verbod op provisie, zodat consumenten de keuze krijgen om de kosten van advies direct te betalen of te kiezen voor een transparante en gemaximeerde opslag op de premie. “De combinatie van transparantie en maximering door middel van de eerder ingevoerde (inducement)bepaling moet voorkomen, dat er onevenredig hoge advies- en bemiddelingsvergoedingen in rekening worden gebracht.” Dolders vindt daarnaast dat advies toegankelijk moet blijven voor iedereen: “Ik vind het een kwestie van beschaving, dat ook mensen in een kwetsbare positie toegang houden tot onafhankelijk financieel advies. Deze toegang mag niet afhankelijk zijn van de liquiditeiten die een klant op bepaalde momenten in zijn/haar leven ter beschikking heeft. Ik hoop oprecht dat alle partijen die bij de komende evaluatie van het verbod op provisie betrokken zijn, onbevooroordeeld zullen kijken naar welk goeds het verbod ons heeft gebracht. Ook hoop ik dat zij bereid zijn oog te hebben voor de weeffouten die in dit verbod zijn geslopen. Die weeffouten kunnen makkelijk worden hersteld door keuzevrijheid te geven bij de wijze van financiering van het advies.” Dolders oppert het idee ook in zijn bijdrage op amweb over de evaluatie van het provisieverbod.

Intermediair
GfK vroeg (in 2014) ook het intermediair naar hun mening over het provisieverbod. Voor 70% is het speelveld sinds de invoering niet gelijk. Van deze groep vindt 50% dat banken het meest profiteren van het provisieverbod. Belangrijke drempels bij de overgang van provisie naar directe beloning zijn dat de klant niet wil betalen voor advies zonder een product te sluiten (59%) en het niet accepteren door de klant van de gehanteerde tarieven (54%). Daarnaast geeft 43% aan dat klanten de kosten niet (ineens) kunnen betalen.

Reageer op dit artikel