nieuws

Hypotheekproductie SNS Bank plust 35%

Financiële planning

Hypotheekproductie SNS Bank plust 35%

SNS Bank heeft vorig jaar voor € 2,1 mld aan nieuwe hypotheken verstrekt: 35% meer dan de € 1,6 mld van 2014. Dat was goed voor een marktaandeel van 4,1% (3,7%). De bank, die in 2015 definitief is losgemaakt van Reaal, heeft de nettowinst ruim verdubbeld tot € 348 (151) mln.

Hoewel het marktaandeel in hypotheken is toegenomen, is SNS daarmee nog niet tevreden: de lat ligt op een aandeel tussen de 5% en 8%.
De operationele lasten zijn met 18% gestegen tot € 590 (498) mln. Een deel van die stijging bestaat uit “kosten om de verhoogde hypotheekactiviteiten op te vangen”. Die toegenomen productie had ook effect op de provisie-inkomsten en beheervergoedingen, die met € 4 mln zijn gestegen tot € 48 mln. Het personeelsbestand groeide van 2.506 naar 3.340 fte, niet alleen om de grotere stroom hypotheekaanvragen te verwerken, maar ook vanwege de overgang van een aantal SNS Reaal-medewerkers en de overname van Reaal Bancaire Diensten.

Portefeuille
De totale rentemarge verkleinde met 3% tot € 994 (1.024) mln. De lage rentestand zorgt ook bij SNS voor veel oversluitingen. De hypotheekportefeuille is gekrompen tot € 45,0 (46,6) mld door hoge aflossingen en vroegtijdige renteherzieningen tegen een lagere hypotheekrente. Dat laatste heeft mede te maken met de vorig jaar actief aangeboden mogelijkheid tot rentemiddeling. “Verder leidde de toegenomen concurrentie gedurende het jaar tot een daling van de marge op hypotheken.” In totaal is voor € 3,5 mld aan hypotheken afgelost in 2015. De hypotheekportefeuille van SNS Bank (inclusief RegioBank en BLG Wonen) is nu goed voor een marktaandeel van 6,9% (7,2%).

Looptijdservice
Met de Hypotheek Looptijdservice wil SNS Bank het contact met bestaande klanten aanhalen door hen te wijzen op mogelijkheden om hun
maandelijkse hypotheeklasten te verlagen en door klanten om het jaar uit te nodigen voor een gesprek om te bekijken of de hypotheek nog aansluit op de actuele situatie. “Tot slot informeert SNS Bank klanten actief over de mogelijkheid om korting op de hypotheekrente
te krijgen in combinatie met een primaire betaalrekening bij SNS.”
De particuliere spaartegoeden zijn toegenomen tot € 36,9 (35,7) mld, goed voor een marktaandeel van 10,9%. Verder is SNS Bank goed voor een kwart van het aantal nieuw geopende betaalrekeningen in 2015; circa 1,1 miljoen mensen hebben nu een betaalrekening bij SNS.

Reageer op dit artikel