nieuws

Dijsselbloem: overleg met NVB over markt woonboothypotheken

Financiële planning

Dijsselbloem: overleg met NVB over markt woonboothypotheken

Het ministerie van Financiën gaat in overleg met de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) over de situatie op de markt voor woonboothypotheken. Omdat ING binnenkort van die markt verdwijnt, blijft Rabobank als enige aanbieder over.

Een onwenselijke situatie vonden verscheidene leden van de VVD en de PvdA, die daarom vragen stelden aan Dijsselbloem. Die erkent dat de monopoliepositie van Rabobank niet ideaal is. “Het zou inderdaad beter zijn voor de klant indien de klant de keuze heeft uit meerdere aanbieders”, schrijft de minister.

Dijsselbloem wijst erop dat klanten wel de mogelijkheid hebben om op een andere manier hun financiering voor de woonboot rond te krijgen. En dat er door het vertrek van ING ruimte op de markt komt: “Door het wegvallen van de ING voor dit marktsegment ontstaat er meer ruimte voor andere aanbieders om tot deze markt toe te treden. Een andere mogelijkheid is om de aankoop op een andere wijze te financieren, bijvoorbeeld met eigen middelen of met een persoonlijke lening. De rente van een persoonlijke lening is wel hoger dan de rente voor een hypotheek, maar ook voor persoonlijke leningen geldt dat de rente aftrekbaar is als de lening bestemd is voor de aanschaf, verbetering of verbouwing van een woonboot die als hoofdverblijf dient en een vaste ligplaats heeft. De lening moet uiteraard aan alle voorwaarden voor aftrek voldoen, waaronder de voorwaarde dat deze tenminste annuïtair wordt afgelost.”

De ondertoon blijft wel dat de situatie met maar één aanbieder onwenselijk is en dat Dijsselbloem dus gaat kijken wat daar aan gedaan kan worden, in samenwerking met de NVB. “Er zal overleg worden gevoerd met de Nederlandse Vereniging van Banken en worden gevraagd of zij ideeën hebben over hoe ervoor kan worden gezorgd dat er meer aanbieders van woonboothypotheken op de markt kunnen komen.”

Reageer op dit artikel