nieuws

Dijsselbloem heeft geen probleem met kapitaalbuffers banken

Financiële planning

Dijsselbloem heeft geen probleem met kapitaalbuffers banken

Minister Dijsselbloem is het niet eens met de zorgen die DNB-directeur Jan Sijbrand onlangs uitte over de nieuwe kapitaalbuffers die banken moeten aanhouden. Hij vreest dat Nederlandse hypotheken daar mogelijk de dupe van worden, maar daar is Dijsselbloem het niet mee eens.

Het Bazelse Comité stelt voor om de weging van tophypotheken zwaarder te maken. Dat zou betekenen dat Nederlandse banken, in ons land komen deze hypotheken veel voor, veel meer kapitaal aan zouden moeten houden voor deze kredieten. Sijbrand vindt dat de voorstellen te weinig rekening houden met de lokale omstandigheden en hield onlangs een pleidooi voor een andere weging van de risico’s.

Daar is Dijsselbloem het niet mee eens, blijkt uit de beantwoording van Kamervragen. “Deze hervormingen zijn een belangrijke en noodzakelijke stap in het veiliger maken van banken, en steun ik daarom volledig”, zegt de minister over de regelwijzigingen die het Bazelse Comité wil doorvoeren.

DNB aanspreken
Vragensteller Henk Nijboer wil ook weten of de minister DNB gaat aanspreken op de ‘ongewenste lobbyactiviteiten’. Dijsselbloem is daar duidelijk over: “Nee. Ik sta regelmatig in contact met DNB over de ontwikkelingen in het Bazelse Comité. DNB en ik zijn het eens over de noodzaak om de manier waarop de risicogewogen activa worden bepaald te verbeteren.”

Reageer op dit artikel