nieuws

Voorwaarden Nationale Hypotheek Garantie aangepast door Kamervragen

Financiële planning

Voorwaarden Nationale Hypotheek Garantie aangepast door Kamervragen

Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) heeft de Voorwaarden en Normen ten aanzien van de Nationale Hypotheek Garantie aangepast. Dit laat minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) weten als antwoord op gestelde Kamervragen.

Roald van der Linde en Aukje de Vries (VVD) hebben in januari vragen gesteld naar aanleiding van berichtgeving over het verstrekken van te hoge hypotheken. Uit onderzoek van de NOS bleek eind januari dat er te hoge hypotheken zijn verstrekt.

Minister Blok heeft dit beaamd. “Het klopt dat een aantal instellingen hypotheken hebben verstrekt met een loan to value (LTV) van 106% zonder dat de volledige extra financieringsruimte is besteed aan energiebesparende maatregelen. Dit is in strijd met de ministeriële regeling hypothecair krediet. Het WEW heeft mij geïnformeerd dat het voorstelbaar is dat de door het WEW opgestelde Voorwaarden en Normen ten aanzien van NHG omtrent de toepassing van de norm ‘Energiebesparende Voorzieningen’ tot verwarring heeft kunnen leiden. Aangezien een groot deel van de hypotheken in de Nederlandse markt met NHG wordt verstrekt, en het WEW daardoor een autoriteit in de woningmarkt is, kan dit een rol gespeeld hebben bij de onjuiste toepassing van de wet- en regelgeving door een aantal hypotheekverstrekkers. Om mogelijke verwarring terstond weg te nemen, heeft het WEW de relevante passage omtrent energiebesparende voorzieningen in de toelichting verduidelijkt, een persbericht uitgegeven en contact opgenomen met de hypotheekverstrekkers.”

Geen schade
De minister laat weten dat huizenbezitters geen fiscale schade oplopen indien de lening is aangewend voor de eigen woning. De LTV-ratio is daarbij als zodanig niet van belang. “De lening moet bijvoorbeeld zijn gebruikt voor de aankoop van een eigen woning of voor de verbouwing van een eigen woning. Ook is fiscale aftrek mogelijk als de lening wordt besteed aan bepaalde (financierings)kosten bij de aankoop van de eigen woning. Het WEW heeft laten weten dat een onjuiste toepassing van de uitzondering voor energiebesparende voorzieningen geen consequentie heeft voor de bescherming van consumenten met een NHG-hypotheek.”

De AFM heeft als onafhankelijke toezichthouder een eigenstandige rol geeft minister Blok aan. “Naar aanleiding van het signaal dat enkele hypotheekverstrekkers foutief hypotheken hebben verstrekt is contact geweest met zowel de AFM als het WEW. De AFM heeft aangegeven de omvang van de problematiek te zullen inventariseren. Verdere vervolgstappen zijn aan de AFM.”

Reageer op dit artikel